Sökningar med mönster och masker

Förutom att söka med en eller flera textsträngar kan sökningarna göras med fördefinierade mönster eller anpassade mönster (kallas masker).

Sökningar med mönster eller masker görs via menyn Redigera som beskrivs i Sökfunktionen. Det kan även göras med borttagning så att hittade objekt markeras för borttagning, enligt beskrivningen i Söka efter och ta bort text. Det här väljer du i menyn Dokument. Det kan även göras med markeringar så att hittade objekt markeras, stryks över eller stryks under. Det här väljer du i listan för Textmarkeringsverktyget i verktygsfältet Kommentarer. Mönster och masker kan även användas med kommandot Skanna och markera i menyn Skanna. Se Skapa PDF-filer av indata från bildläsare.

 

Mönstersökningar

Välj Mönster i relevant dialogruta för sökning och välj ett mönster. En text visar sökstrukturen tillsammans med olika exempel.

 

Socialförsäkringsnummer

Dessa följer det amerikanska nummermönstret med nio efter varandra efterföljande siffror som avdelas med ett tecken: nnn-nn-nnnn.

 

Telefonnummer

Det här alternativet hittar strukturer enligt vanliga amerikanska telefonnummer och med eller utan rikt- och landsnummer. Riktnummer kan anges inom parentes.

 

Kreditkortsnummer

Dessa består av 16 siffror efter varandra, eller fyra grupper med fyra siffror avdelade med punkter.

 

E-postadresser

Det här mönstret söker efter @-tecken (med tecken före och efter) och typiska domännamn som com, net, org o.s.v.

 

Datum

Datummönster kan se ut på många olika sätt – det kan ha olika ordning, objekt med nummer eller ord och avdelas med olika tecken.

 

Sökningar med masker

Du kan använda en mask om de fördefinierade mönstren inte passar med dina önskemål, om du vill söka efter telefonnummer som följer ett annat mönster, om du vill söka efter objekt med en struktur som inte täcks av de befintliga mönstren, till exempel registreringsnummer för bilar, flygavgångar eller dokumentnummer från ett eget system.

 

Välj Godtycklig mask i relevant dialogruta för sökning och ange en mask. I masken anger du hur många tecken som ska ingå i sökningen och om de ska vara nummer, bokstäver, andra tecken eller en blandning. I texten visas en utförlig lista med godkända tecken. Här följer en sammanfattning:

 

A = Bokstäver i det latinska alfabetet, versaler eller gemener (A–Z, a–z)

9 = Endast siffror (0–9)

O = Bokstav eller siffra

X = Bokstav, siffra eller tecken (inte tecken med accent)

 

 

Tips!

Se till att du använder en lämplig mask, speciellt om du söker och samtidigt tar bort.

 

 

Sökningar med mönster och masker