Tangentbordsguide efter åtgärder

Den här listan gäller PDF Converter Professional 7 och sorterad enligt åtgärder. Hjälpsystemet innehåller även en lista som är sorterad efter tangentnedtryckningar.

 

Ångra åtgärd (menyn Redigera)

Ctrl + Z

Anpassa sidan till fönsterbredd (undermenyn Visa)

Ctrl + 2

Anpassa sidan till fönsterhöjd (undermenyn Visa)

Ctrl + 4

Anpassa sidan till fönsterstorlek (undermenyn Visa)

Ctrl + 0

Anpassa synligt innehåll till fönsterstorlek (undermenyn Visa)

Ctrl + 3

Återställ verktygsfält (undermenyn Visa)

Ctrl + F8

Avmarkera allt (menyn Redigera)

Skift + Ctrl + A

Avsluta programmet (menyn Arkiv)

Ctrl + Q

Dialogrutan Dokumentegenskaper (menyn Dokument)

Ctrl + D

Dialogrutan Öppna fil (menyn Arkiv)

Ctrl + O

Dialogrutan Öppna från SharePoint (menyn Arkiv)

Ctrl + 5

Dölj/visa menyraden (menyn Visa)

F9

Dölj/visa verktygsfält (menyn Visa)

F8

Fäst mot rutnät (menyn Visa)

Skift + Ctrl + U

Flytta en halv sida nedåt

PgDn

Flytta en halv sida uppåt

PgUp

Fokus på menyn Arkiv – gå till andra menyer med pilarna

F10

Gå till föregående sida

Ctrl + PgUp

Gå till föregående vy

Alt + vänsterpil

Gå till första sidan

Ctrl + Home

Gå till nästa sida

Ctrl + PgDn

Gå till nästa vy

Alt + högerpil

Gå till sista sidan

Ctrl + End

Helskärmsläge på/av (menyn Visa)

Ctrl + L

Hjälpsystemet öppnas med en introduktion

F1

Jaws: Avbryt uppläsning

Escape

Jaws: Läs det första innehållselementet på föregående sida

PgUp

Jaws: Läs det första innehållselementet på nästa sida

PgDn

Jaws: Läs dokumentets första innehållselement

Home

Jaws: Läs dokumentets sista innehållselement

End

Jaws: Läs föregående innehållselement i märkningsträdet

Uppåtpil

Jaws: Läs föregående ord

Vänsterpil

Jaws: Läs innehållet i föregående märkning

Ctrl + upp

Jaws: Läs innehållet i nästa märkning

Ctrl + ned

Jaws: Läs nästa innehållselement i märkningsträdet

Nedåtpil

Jaws: Läs nästa ord

Högerpil

Klipp ut markering (menyn Redigera)

Ctrl + X

Klistra in markering (menyn Redigera)

Ctrl + V

Kontrollera stavning i kommentarer (menyn Redigera)

F7

Kopiera markering (menyn Redigera)

Ctrl + C

Markera allt (menyn Redigera)

Ctrl + A

Öppna dialogrutan Anpassad sidstorlek (menyn Arkiv)

Ctrl + N

Öppna dialogrutan Beskär sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + C

Öppna dialogrutan Extrahera sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + E

Öppna dialogrutan för att ersätta sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + P

Öppna dialogrutan för att infoga sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + I

Öppna dialogrutan Inställningar (menyn Redigera)

Ctrl + K

Öppna dialogrutan Nya sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + N

Öppna dialogrutan Rotera sidor

Skift + Ctrl + R

Öppna dialogrutan Skriv ut (menyn Arkiv)

Ctrl + P

Öppna dialogrutan Sök (menyn Redigera)

Ctrl + F

Öppna dialogrutan Ta bort sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + D

Öppna dialogrutan Zooma till (undermenyn Visa)

Ctrl + M

Öppna en lista med Navigeringspaneler och Mallhanterare

Ctrl + tabb

Öppna gränssnittet för Sök (menyn Redigera)

Skift + Ctrl + F

Öppna JavaScript-konsol (menyn Dokument)

Ctrl + J

Överlappande fönster (menyn Fönster)

Skift + Ctrl + J

Placera fönster sida vid sida horisontellt (menyn Fönster)

Skift + Ctrl + K

Placera fönster sida vid sida vertikalt (menyn Fönster)

Skift + Ctrl + L

RealSpeak: Läs aktuell sida (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + G

RealSpeak: Läs till dokumentets slut (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + O

RealSpeak: Pausa/återuppta uppläsning

Skift + Ctrl + V

RealSpeak: Spara som ljudfil (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + B

RealSpeak: Stoppa (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + T

Rutnät visa/dölj (menyn Visa)

Ctrl + U

Skapa nytt bokmärke

Ctrl + B

Spara dokument (menyn Arkiv)

Ctrl + S

Spara som (menyn Arkiv)

Skift + Ctrl + S

Spara till SharePoint (menyn Arkiv)

Skift + Ctrl + 5

Stäng aktuellt dokument men inte programmet

Ctrl + F4

Stäng aktuellt dokument och även programmet när dokumentet stängs

Alt + F4

Stäng alla fönster (menyn Fönster)

Skift + Ctrl + W

Stäng dokument (menyn Arkiv)

Ctrl + W

Starta PDF Converter för att låsa upp en fil (menyn Verktyg)

Ctrl + T

Upprepa åtgärd (menyn Redigera)

Ctrl + Y

Växla mellan öppna dokument

Alt + F6

Visa sida i verklig storlek (undermenyn Visa)

Ctrl + 1

Visa/dölj linjaler (menyn Visa)

Ctrl + R

Zooma in (undermenyn Visa)

Ctrl + +

Zooma ut (undermenyn Visa)

Ctrl + –

 

Tangentbordsguide efter åtgärder