Tangentbordsguide efter tangentnedtryckningar

Den här listan gäller PDF Converter Professional 7 och sorterad enligt tangentnedtryckningar. Hjälpsystemet innehåller även en lista som är sorterad efter åtgärder.

 

 

Funktionsknappar

F1

Öppna Hjälpsystemet med en introduktion

F7

Kontrollera stavning i kommentarer (menyn Redigera)

F8

Dölj/visa verktygsfält – behåll menyrad och navigeringspanel (menyn Visa)

F9

Dölj/visa menyrad och expandera/återställ dokumentpanel (menyn Visa)

F10

Flytta fokus till menyn Arkivera (använd pilarna för att gå mellan menyer)

   
 

Tangenten Ctrl

Ctrl + A

Markera allt (menyn Redigera)

Ctrl + B

Skapa nytt bokmärke – öppnar bokmärkespanelen vid behov

Ctrl + C

Kopiera markering (menyn Redigera)

Ctrl + D

Visa dialogrutan Dokumentegenskaper (innehåller flera flikar) (menyn Dokument)

Ctrl + F

Öppna dialogrutan Sök (menyn Redigera)

Ctrl + J

Öppna JavaScript-konsol (menyn Dokument)

Ctrl + K

Öppna dialogrutan Egenskaper (innehåller flera flikar) (menyn Redigera)

Ctrl + L

Helskärmsläge på/av (menyn Visa)

Ctrl + M

Öppna dialogrutan Zooma till (undermenyn Visa)

Ctrl + N

Öppna dialogrutan Anpassad sidstorlek (menyn Arkiv)

Ctrl + O

Visa dialogrutan Öppna fil (menyn Arkiv)

Ctrl + P

Visa dialogrutan Skriv ut (menyn Arkiv)

Ctrl + Q

Avsluta programmet (menyn Arkiv)

Ctrl + R

Visa/dölj linjaler (menyn Visa)

Ctrl + S

Spara dokument (menyn Arkiv)

Ctrl + T

Starta PDF Converter för att låsa upp fil (menyn Verktyg)

Ctrl + U

Visa/dölj rutnät (menyn Visa)

Ctrl + V

Klistra in markering (menyn Redigera)

Ctrl + W

Stäng dokument (menyn Arkiv)

Ctrl + X

Klipp ut markering (menyn Redigera)

Ctrl + Y

Upprepa åtgärd (menyn Redigera)

Ctrl + Z

Ångra åtgärd (menyn Redigera)

Ctrl + 0

Anpassa sidan till fönsterstorlek (undermenyn Visa)

Ctrl + 1

Visa sida i verklig storlek (undermenyn Visa)

Ctrl + 2

Anpassa sidan till fönsterbredd (undermenyn Visa)

Ctrl + 3

Anpassa synligt innehåll till fönsterstorlek (undermenyn Visa)

Ctrl + 4

Anpassa sidan till fönsterhöjd (undermenyn Visa)

Ctrl + 5

Visa dialogrutan Öppna från SharePoint (menyn Arkiv)

Ctrl + F4

Stäng aktuellt dokument

Ctrl + F8

Återställ verktygsfält (undermenyn Visa)

Ctrl + +

Zooma in (undermenyn Visa)

Ctrl + –

Zooma ut (undermenyn Visa)

Ctrl + Home

Gå till första sidan

Ctrl + End

Gå till sista sidan

Ctrl + PgDn

Gå till nästa sida

Ctrl + PgUp

Gå till föregående sida

Ctrl + tabb

Öppna en lista med Navigeringspaneler och Mallhanterare

   
 

Tangenten Skift

Skift + Ctrl + A

Avmarkera allt (menyn Redigera)

Skift + Ctrl + B

RealSpeak: Spara som ljudfil (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + C

Öppna dialogrutan Beskär sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + D

Öppna dialogrutan Ta bort sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + E

Öppna dialogrutan Extrahera sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + F

Öppna gränssnittet för Sök (menyn Redigera)

Skift + Ctrl + G

RealSpeak: Läs aktuell sida (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + I

Öppna dialogrutan Öppna för att infoga sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + J

Överlappande fönster (menyn Fönster)

Skift + Ctrl + K

Placera fönster sida vid sida horisontellt (menyn Fönster)

Skift + Ctrl + L

Placera fönster sida vid sida vertikalt (menyn Fönster)

Skift + Ctrl + N

Öppna dialogrutan Nya sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + O

RealSpeak: Läs till dokumentets slut (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + P

Öppna dialogrutan Öppna för att ersätta sidor (menyn Dokument)

Skift + Ctrl + R

Öppna dialogrutan Rotera sidor för att rotera sidor (inte endast vyn)

Skift + Ctrl + S

Spara som (menyn Arkiv)

Skift + Ctrl + T

RealSpeak: Stoppa (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + U

Fäst mot rutnät på/av (menyn Visa)

Skift + Ctrl + V

RealSpeak: Paus/återuppta (menyn Verktyg)

Skift + Ctrl + W

S
täng alla fönster (menyn Fönster)

Skift + Ctrl + 5

Spara till SharePoint (menyn Arkiv)

   
 

Flytta in och mellan dokument

PgDn

Flytta en halv sida nedåt

PgUp

Flytta en halv sida uppåt

Ctrl + Home

Gå till första sidan

Ctrl + End

Gå till sista sidan

Ctrl + PgDn

Gå till nästa sida

Ctrl + PgUp

Gå till föregående sida

Alt + vänsterpil

Gå till föregående vy

Alt + högerpil

Gå till nästa vy

Alt + F4

Stäng aktuellt dokument och programmet när dokumentet stängs

Alt + F6

Växla mellan öppna dokument

Ctrl + F4

Stäng aktuellt dokument men inte programmet

 

Information om tangentnedtryckningar för Jaws finns i Tangentbordsguide efter åtgärder.

 

Det går att använda andra kombinationer med Alt för åtkomst till alla menyalternativ. Dessa visas inte i listan eftersom de understrukna tecknen visas på skärmen och användarna kan själva avgöra dessa.

Tangentbordsguide efter tangentnedtryckningar