Navigera i dokument

För att navigera i PDF-dokument kan du använda

 • navigeringspaneler

 • hyperlänkar

 • navigeringsknapparna i vyfältet.

Navigeringspaneler

 • Öppna panelen Bokmärken och klicka på ett bokmärke för att visa ett kapitel eller ett avsnitt. Använd plustecknet för att utöka bokmärket och minustecknet för att komprimera det.

 • Öppna panelen Sidor och klicka på önskad sidminiatyr för att visa en sida. Byt storlek på den röda rektangeln för att se vissa delar av sidan.

 • Öppna panelen Mål och klicka på önskat mål för att flytta till en viss plats i ett dokument.

Tips!

Använd Bilagor för att visa en fil som är bifogad till det öppna panelen dokumentet. Öppna panelen och klicka på den bifogade filen.

Klicka på PDF Converter back Navigera i dokument (Föregående vy) för att gå tillbaka till huvuddokumentet.

 

Länkar

Du kan använda hyperlänkar för att flytta till andra platser i ett öppet dokument.

Obs!

Om du klickar på ett bokmärke eller en länk kan det hända att en åtgärd utförs (t.ex. att en bifogad fil öppnas).

 

Navigeringsknapparna i vyfältet

 
PDF Converter controls navigation Navigera i dokument

Du bläddrar igenom dokument genom att göra något av följande:

 • Klicka på knapparna Föregående vy, Föregående sida, Nästa sida eller Nästa vy i Vy-fältet.

 • Öppna Visa-menyn och använd kommandona Gå till.

 • Använd kortkommandon.

Så här går du till en viss sida

 • Ange ett annat sidnummer i fältet Visa eller tryck på Retur.

 • Öppna Visa-menyn > Gå till > Sida. Dialogrutan Gå till öppnas. Ange sidnummer och klicka på OK.

 

Navigera i dokument