Rotera sidvyn

Så här roterar du sidvyn

  • Öppna Visa-menyn > Rotera vy > Medsols eller klicka på Rotera medsols i verktygsfältet Visa för att rotera sidvyn medsols.

  • Öppna Visa-menyn > Rotera vy > Motsols eller klicka på Rotera motsols i verktygsfältet Visa för att rotera sidvyn motsols.

Obs!

Du kan ändra sidvyn i 90-graderssteg. Själva dokumentet ändras inte, bara visningsläget.

Om du vill rotera sidans bilder i 90-graderssteg väljer du Sidor i navigeringspanelen, högerklickar, väljer Rotera och anger vilka sidor som ska roteras. Se Sidprocedurer.

Du kan rotera objekt på en PDF-sida 45 grader via en snabbmeny eller utföra fri rotation med objekthandtaget. Objekten roteras på riktigt. Se verktyget Retuschera objekt.

 

Rotera sidvyn