Ställa in sidvisning

Välj visningstyp på Visa-menyn eller med navigeringsknapparna till höger i vyfältet längst ner i programfönstret.

 

Enstaka sida

Klicka på PDF Converter nav signlepage Ställa in sidvisning (Enstaka sida) i vyfältet eller välj Enstaka sida på Visa-menyn för att visa en sida i taget i Dokumentvyn.
 

Löpande

Klicka på PDF Converter nav continuous Ställa in sidvisning (Löpande) i vyfältet eller välj Löpande i menyn Visa för att visa sidorna nedanför varandra.
 

Motstående

Klicka på PDF Converter nav facing Ställa in sidvisning (Motstående) i vyfältet eller välj Motstående i menyn Visa för att visa två sidor bredvid varandra i Dokumentvyn.

 

Löpande-motstående

Klicka på PDF Converter nav cont facing Ställa in sidvisning (Motstående sida) i vyfältet eller välj Löpande-motstående i menyn Visa för att visa två par uppslag under varandra. I längre dokument placeras den första sidan till höger så att vänster- och högersidor visas på rätt sätt.

 

Dokumentsammanställning

Klicka på knappen PDF Converter document assembly Ställa in sidvisning (Dokumentsammanställning) på Visa-menyn om du vill visa fler sidor för att enklare kunna utföra sidoperationer samt flytta och kopiera markerade objekt eller textavsnitt till andra sidor i det aktuella dokumentet eller till andra dokument. Se Dokumentsammanställning och verktygsfältet Dokumentsammanställning. Verktygsfältet visas bara när vyn Dokumentsammanställning är aktiv.

 

Viktigt! I läget Enstaka sida markeras all text på den aktuella sidan om du väljer kommandot Redigera > Markera allt. I lägena Löpande, Motstående, Löpande-motstående och Dokumentsammanställning markeras all text i PDF-filen.
 

 

Ställa in sidvisning