Ställa in standardvy för PDF-dokument

Du kan ställa in en specifik standardvy för ett PDF-dokument som styr hur dokumentet visas när det öppnas.

Öppna dialogrutan Dokumentegenskaper på Dokument-menyn, klicka på fliken Standardvy och gör sedan följande:
 

Dokument

  • Definiera hur sidor ska visas: Visa endast sidor eller sidor med en navigeringspanel (panelerna Bokmärken, Sidor eller Bilagor).

  • Ange om en standardlayout eller en specifik layout ska visas (Enstaka sida, Löpande, Motstående eller Löpande-motstående).

  • Välj standardinställningen för förstoring eller ställ in ett zoomalternativ (Anpassa till sida, Anpassa till bredd, Anpassa till höjd eller ett fördefinierat värde).

  • Välj vilken sida som ska visas först.

 Fönster

  • Bestäm om fönstret ska anpassas till storleken på den första sidan, centreras på skärmen eller visas i helskärmsläge.

  • Välj vad som ska visas i fönstrets namnlist (fil- eller dokumentnamnet).

Dölj

  • Välj om du vill visa eller dölja menyraden, verktygsfälten eller fönsterkontrollerna.

Ställa in standardvy för PDF-dokument