Visningsalternativ

När du visar PDF-dokument kan du dölja kontroller för att få en ren arbetsyta.

 • Tryck på F8 om du bara vill att menyfältet och navigeringspanelen ska visas.

 • Tryck på F9 om du vill dölja menyfältet och utöka dokumentpanelen.

 • Öppna Dokument-menyn > Dokumentegenskaper > Standardvy för att anpassa dokumentets och programfönstrets utseende. Se Dokumentegenskaper för vidare information.

För att avsluta eller återställa inställningarna utför du motsvarande åtgärd igen.

 

Så här visar du helskärmsvyn

 • Välj Visa > Helskärm eller tryck på Ctrl + L. Du kan även klicka på PDF Converter button full screen mode Visningsalternativ (Helskärmsläge) i Visa-fältet för att växla till helskärmsläge.

 • Använd tangenterna PageDown, PageUp, Ctrl + End och Ctrl + Home för att navigera i dokumentet.

 • Tryck på Ctrl + L för att gå ur helskärmsvyn.

Alla kontroller döljs i helskärmsvyn, vilken normalt används för presentationer. Pekaren förblir aktiv så att du kan klicka på länkar och öppna kommentarer. Du kan använda kortkommandon för att utföra olika åtgärder så som att förstora, skriva ut, söka med mera.

Ange inställningar under Redigera > Inställningar > Allmänt > Helskärm.

Rutnätsvyn

 

Med hjälp av rutnät kan du snygga till sidlayouten.

Så här använder du rutnät

 • Öppna Visa-menyn > Rutnät eller använd kommandot Ctrl + U för att visa rutnät på dokumentsidan.

 • Öppna Visa-menyn > Fäst mot rutnät eller använd kommandot Skift + Ctrl + U för att välja objekt och låta dem flyttas med verktyget Välj objekt för automatisk justering enligt de närmaste linjerna i rutnätet.

 • Ställ in egenskaper för rutnätet under Allmänna inställningar.

Dölja rutnät eller stänga av fäste mot rutnät

 • Öppna Visa-menyn > Rutnät eller tryck på Ctrl + U igen.

 • Öppna Visa-menyn > Fäst mot rutnät eller tryck på Skift + Ctrl + U igen.

 

 

Visningsalternativ