Zooma in/ut i sidor

Du kan förstora eller förminska en sida till valfri storlek inom tillåtna värden. När du förstorar sidan så att den blir större än fönstret, kan du använda handen för att flytta runt sidan.
 

Zoomkontrollerna

Klicka på zoomknapparna bredvid rutan med förstoringsgrad PDF Converter controls zooming Zooma in/ut i sidor i vyfältet för att förstora eller förminska den aktuella dokumentvyn. Du kan även välja en förinställd förstoringsgrad eller ange önskat värde direkt.
 

Zoomverktyget  PDF Converter zoomin Zooma in/ut i sidor PDF Converter zoomout Zooma in/ut i sidor

Klicka på Zooma in i huvudverktygsfältet för att förstora eller på Zooma ut för att förminska vyn. Du kan också välja Zooma in och Zooma ut under Zooma i Visa-menyn.

När något av Zoom-verktygen är valt kan du trycka på Ctrl för att växla mellan verktygen Zooma in och Zooma ut.
 

Det dynamiska zoomverktyget PDF Converter dynamiczoom Zooma in/ut i sidor

Det här verktyget gör att du kan förstora eller förminska sidvyn med hjälp av musen. För den uppåt för att zooma in och nedåt för att zooma ut.
 

Luppen PDF Converter loupe Zooma in/ut i sidor

Klicka här för att visa en förstorad sidvy inom luppområdet. Du kan ändra luppens skala och flytta verktyget fritt i programfönstret.
 

  1. Välj Luppen från verktygsfältet Zooma.

  2. Markera ett sidområde. Luppfönstret öppnas.

  3. Välj en förstoringsgrad. Den visade ytan ramas in.

  4. Flytta den inramade ytan för att visa andra delar av bilden i luppen.

  5. Ändra färgen på ramen efter önskemål.

  6. Stäng luppfönstret när du är klar.
     

Zooma med hjälp av miniatyrsidor

En röd ruta i miniatyren markerar vilken del av sidan som visas. Dra rutans hörn i navigeringspanelen för att ändra vilken del av sidan som ska visas.

 

Obs!

Använd handen för att flytta runt sidan. Ställ in dess beteende på Redigera-menyn > Inställningar > Allmänt > Diverse.

Zooma in/ut i sidor