Arkivera e-postobjekt i separata filer

Du kan arkivera alla markerade objekt eller en hel mapp (med eller utan undermappar) i separata PDF-filer som sparas i angiven mapp. Den mappstruktur som skapas följer strukturen i Outlook och Lotus Notes.

PDF-filerna namnges automatiskt med hjälp av ämnesraden i valda objekt. Ett efterföljande nummer läggs automatiskt till i slutet av filnamnet vid behov för att undvika namnkonflikter.

 

Så här arkiverar du Outlook-poster i separata filer

  1. Välj ett eller flera objekt.

  2. Klicka på PDF Converter button archive settings Arkivera e postobjekt i separata filer för att öppna dialogrutan Inställningar och fliken Inställningar för e-postarkivering.

  3. I dialogrutan Inställningar väljer du en PDF-version i rutan Arkiveringsformat.

  4. Välj Arkivera e-postmeddelanden separat som arkiveringsmetod.

  5. Ange hur eventuella e-postbilagor ska hanteras.

  6. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan.

  7. Klicka på PDF Converter button archive letter Arkivera e postobjekt i separata filer. (Arkivera e-post) eller PDF Converter button archive folder Arkivera e postobjekt i separata filer (Arkivera mapp). I dialogrutan Bläddra efter mapp väljer du den målmapp som du vill att objekten ska sparas i. Objekten namnges enligt ovan.

    Arkiveringen påbörjas. När den är klar sparas filerna i målmappen. En förloppsindikator visas och om det uppstår problem skapas en PDF-rapport där bilagorna bifogas enligt inställningarna (om möjligt).

Obs!

När du arkiverar kalendrar behandlas varje kalenderpost som ett separat objekt, så antalet skapade PDF-filer kan bli väldigt stort. På liknande sätt blir alla uppgifter och kontakter separata PDF-fil.

 

 

Arkivera e-postobjekt i separata filer