Arkivera mappar

Du kan arkivera hela mappar med eller utan undermappar i Microsoft Outlook och Lotus Notes (version 8.5).

Det finns mappar av standardtyp (Inkorgen, Skickat, Stora meddelanden, För uppföljning…) samt anpassade mappar och arkivmappar som Kalender, Uppgifter och Kontakter.

 

Så här arkiverar du e-postmappar

  1. Välj en mapp i e-postprogrammet.

  2. Klicka på PDF Converter button archive settings Arkivera mappar för att öppna dialogrutan Inställningar och fliken Inställningar för e-postarkivering.

  3. Välj Arkiveringsformat och Arkiveringsmetod.

  4. Om du även vill arkivera undermappar väljer du Arkivera undermappar.

  5. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan.

  6. Klicka på PDF Converter button archive folder Arkivera mappar. Dialogrutan Bläddra efter mapp öppnas. I Microsoft Outlook föreslås mappen Dokument > PDF-favoriter > Outlook-arkiv. Välj en målmapp för arkiveringen och klicka på OK. Arkiveringsprocessen påbörjas och en förloppsindikator och eventuella varningsmeddelanden visas.

    Innehållet i den markerade mappen sparas i målmappen. Den mappstruktur som skapas är en kopia av den i e-postprogrammet.

Tips!

Om du arkiverar hela mappar och skapar en separat PDF-fil för varje objekt blir antalet filer förmodligen mycket stort. Alla kalenderposter, uppgifter och kontakter räknas som separata objekt. Det kan vara bättre att arkivera i en enskild PDF-fil eller i ett paket. Undvik att arkivera filer du inte behöver genom att skapa en tillfällig mapp som bara innehåller de filer som behövs och sedan arkivera denna.

 

Arkivera mappar