Arkivering

Du kan arkivera e-postobjekt som meddelanden, kontakter, uppgifter, kalenderposter o.s.v. i PDF-format.

Arkiveringen görs via PDF Create, men är endast tillgänglig i PDF Professional.

Arkiveringsfunktionen är bara tillgänglig när programmet är integrerat i Microsoft Outlook och Lotus Notes (version 8.5). Om du väljer Fullständig installation integreras funktionen i dessa program vid installation.

Obs!

Du kan när som helst avaktivera eller aktivera integreringen på panelen Anpassad installation i installationsprogrammet.

 

Arkivera e-postobjekt

Från Microsoft Outlook och Lotus Notes kan du arkivera följande till PDF:

  • ett eller flera valda objekt

  • en hel e-postmapp med eller utan undermappar

Mapparna kan vara av standardtyp (Inkorgen, Skickat, Stora meddelanden, För uppföljning…) eller anpassade mappar och arkivmappar som Kalender, Uppgifter och Kontakter.

Följande arkiveringsmetoder finns att välja mellan:

Alla kalenderposter, uppgifter och kontakter räknas som separata objekt.

Tips!

Du kan spara tid genom att flytta alla meddelanden som ska arkiveras till en särskild mapp.

 

Arkivera e-postbilagor

Filer som har bifogats till e-postmeddelanden arkiveras i ursprungsformat antingen i separata filer som kan nås via länkar eller som bilagor till PDF-filen som genereras av e-postmeddelandet. Se Arkivera e-postbilagor för vidare information.

 

Göra inställningar för arkivering

Inställningar för arkiveringen görs i dialogrutan Inställningar.

 

Arkivering