Lägga samman e-postobjekt i en PDF-fil

Du kan lägga samman de markerade objekten eller en hel mapp (med eller utan undermappar) i en PDF-fil. För att underlätta navigeringen mellan arkiverade poster har bokmärken lagts till för varje enskilt e-postmeddelande.

 

Så här arkiverar du e-postobjekt som har slagits samman till en enda PDF-fil

 1. Välj ett eller flera objekt.

 2. Klicka på PDF Converter button archive settings Lägga samman e postobjekt i en PDF fil för att öppna dialogrutan Inställningar och fliken Inställningar för e-postarkivering.

 3. I dialogrutan Inställningar väljer du en PDF-version i rutan Arkiveringsformat.

 4. Välj Samla e-post i en PDF-fil som arkiveringsmetod.

 5. Ange hur eventuella e-postbilagor ska hanteras.

 6. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan.

 7. Klicka på PDF Converter button archive letter Lägga samman e postobjekt i en PDF fil. (Arkivera e-post) eller PDF Converter button archive folder Lägga samman e postobjekt i en PDF fil (Arkivera mapp). Dialogrutan Spara som visas.

 8. Välj målmapp och ange namnet på den PDF-fil som objekten ska slås samman i. Standardmappen för Microsoft Outlook är Mina dokument > PDF-favoriter > Outlook-arkiv. Windows Vista: Dokument > PDF-favoriter > Outlook-arkiv.

 9. Klicka på Spara.

  Arkiveringen sätter i gång. När den har slutförts sparas den resulterande PDF-filen (med eventuella bilagor) i den angivna målmappen.

Under arkiveringen läggs bokmärken till i PDF-filerna för att det ska bli lättare att navigera i målfilen. Använd bokmärkena för att hitta e-postmeddelandena snabbare. En hierarkisk bokmärkeslista genereras där bokmärkena leder till den första sidan av varje e-postmeddelande. Bokmärkena delas in efter datum, avsändare och ämne. Avsändare och ämne listas i bokstavsordning. Datum listas i fallande ordning.

Tips!

Om du vill arkivera endast framtida eller utgångna kalenderposter växlar du till vecko- eller månadsvy i kalendern, markerar önskad tidsperiod och väljer Arkivera e-post i stället för Arkivera mapp.

 

 

Lägga samman e-postobjekt i en PDF-fil