Skapa PDF-paket av e-postobjekt

Du kan arkivera utvalda e-postobjekt eller en hel mapp (med eller utan undermappar) i ett PDF-paket. PDF-filen skapas i version 1.7 och innehåller ett försättsblad där innehållet i filen beskrivs. Elementen i paketet sparas också som PDF-filer. De skapas i olika PDF-versioner beroende på vad som har angivits i dialogrutan Inställningar.

 

Så här arkiverar du Microsoft Outlook- eller Lotus Notes-objekt i ett PDF-paket

  1. Välj ett eller flera objekt.

  2. Klicka på PDF Converter button archive settings Skapa PDF paket av e postobjekt för att öppna dialogrutan Inställningar och fliken Inställningar för e-postarkivering.

  3. I dialogrutan Inställningar väljer du en PDF-version i rutan Arkiveringsformat för arkivering av Outlook-objekt.

  4. Välj Lagra e-post som PDF-paket som arkiveringsmetod.

  5. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan.

  6. Klicka på PDF Converter button archive letter Skapa PDF paket av e postobjekt. (Arkivera e-post) eller PDF Converter button archive folder Skapa PDF paket av e postobjekt (Arkivera mapp). Dialogrutan Spara som visas.

  7. Välj målmapp och ange namnet på PDF-paketet. Standardmappen för Microsoft Outlook är Mina dokument > PDF-favoriter > Outlook-arkiv. I Vista och Windows 7: Dokument > PDF-favoriter > Outlook-arkiv.

  8. Klicka på Spara. Arkiveringen påbörjas och en förloppsindikator visas.

    PDF-filen som skapas är försedd med ett försättsblad (i PDF 1.7-format) med information om antalet arkiverade e-postobjekt och deras format. Alla e-postobjekt konverteras till en separat PDF-fil som läggs till i paketfilen.

Obs!

När e-postmeddelanden arkiveras i PDF-paket förvandlas e-postbilagor till PDF-bilagor. Alternativet Som PDF-länk är då inte tillgängligt.

 

Se Hantera PDF-paket om du vill ha hjälp med att skicka och packa upp paket.

 

Skapa PDF-paket av e-postobjekt