Kombinera filer till en PDF

Källfiler från en rad olika program (inklusive befintliga PDF-filer) kan kombineras till ett gemensamt PDF-dokument. Det går bara att kombinera filer om du har mer än en fil

 • i fillistan i dialogrutan Skapa PDF

 • i fillistan i PDF Create-assistenten

 • markerad i Utforskaren.

Så här kombinerar du filer till ett PDF-dokument via Arkiv-menyn

 1. Klicka på PDF Converter button newpdf Kombinera filer till en PDF i verktygsfältet Arkiv eller välj Ny PDF.

 2. Välj Kombinera filer och bygg en fillista i dialogrutan Skapa PDF.

 3. Lägg filerna i önskad ordning och kontrollera att alternativet Kombinera filer till ett PDF-dokument är markerat i rutan PDF Converter assemble Kombinera filer till en PDF (Sammanställ).

 4. Klicka på Alternativ för att ange att ett bokmärke ska genereras för varje indatadokument. Bokmärkestexterna används som indatafilnamn.

 5. Välj önskad profil från profilrutan (PDF Converter profile Kombinera filer till en PDF).

 6. Klicka på Redigera för att definiera målinställningarna.

 7. Klicka på PDF Converter go Kombinera filer till en PDF.

  Filen sparas enligt de aktuella målinställningarna. PDF-filen som skapas sparas antingen i källmappen eller i en fördefinierad mapp eller så öppnas dialogrutan Spara som.
   

 8. Dubbelklicka på PDF-filen i informationsrutan Skapa PDF för att visa den.

 9. Klicka på Tillbaka och stäng sedan dialogrutan Skapa PDF.

Så här kombinerar du filer till ett PDF-dokument med hjälp av PDF Create-assistenten

 1. Starta PDF Create-assistenten och bygg en fillista.

 2. Lägg filerna i önskad ordning och välj alternativet Kombinera filer till ett PDF-dokument i rutan PDF Converter assemble Kombinera filer till en PDF (Sammanställ).

 3. Följ anvisningarna i punkt 4–7 ovan.

 4. Dubbelklicka på PDF-filen i dialogrutan Utskriftsinformation för att visa den.

Så här kombinerar du filer till ett PDF-dokument med hjälp av snabbmenyn i Utforskaren

 1. Högerklicka på minst två källfiler i Utforskaren eller på skrivbordet:

 2. Välj Kombinera filer till en PDF och sedan Redigera om du vill ändra profilinställningarna.

 3. Välj en profil i snabbmenyn. PDF Create-assistenten öppnas och här kan du välja Alternativ för att generera bokmärken.

 4. Kontrollera målalternativet. I PDF Create-assistenten visas det aktuella målet eller sparainstruktionen Fråga efter filnamn. Om Fråga efter filnamn visas så öppnas dialogrutan Spara som när PDF-filen har skapats. Där kan du spara filerna som skapas.

Kombinera filer till en PDF