Lägga över filer

Innehållet i två eller fler filer kan läggas över.

Filer kan dock endast läggas över om du har markerat mer än en fil i fillistan i PDF Create-assistenten eller Utforskaren.

 

Gör något av följande för att starta överläggningsprocessen

 1. Förbered de filer som ska läggas över. Se exemplen nedan.

 2. Välj Lägg över filer som ett PDF-dokument i PDF Converter assemble Lägga över filer-rutan (Sammanställ) i PDF Create-assistenten.

  Välj Lägg över filer till en PDF från snabbmenyn i Utforskaren.

  Välj Lägg över befintlig fil i rutan Om filen redan finns på panelen PDF-inställningar i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!

Så här ändrar du överläggsalternativen

 

Öppna något av följande:

Gör önskade ändringar.

 

Exempel 1

Här visas ett exempel på ett försättsblad.
 

PDF Converter eng overlay diagram Lägga över filer

 

Ensidig fil med bildelement

+

Första sidan i ett flersidigt dokument

=

Försättsblad i färdig PDF-fil

 

Så här gör du ett överlägg på ett försättsblad

 1. Skapa en ensidig PDF-fil, Microsoft Word-fil eller annan fil som innehåller bildelement för försättsbladet.

 2. Skapa ett flersidigt dokument (t.ex. i Microsoft Word). Första sidan i dokumentet bör innehålla texten till försättsbladet.

 3. Dra och släpp filer i listan i PDF Create-assistenten eller klicka på PDF Converter add Lägga över filer (Lägg till).

 4. Välj Lägg över filer som ett PDF-dokument i PDF Converter assemble Lägga över filer-rutan.

 5. Klicka på Lägg över och kontrollera inställningarna i Överlägg-panelen. Kryssa för Mitt på sidan och avmarkera Upprepa den sista sidan i det kortaste dokumentet för sidöverlägg. Klicka utanför panelen för att stänga den.

 6. Klicka på Spara för att definiera målinställningarna. Dialogrutan Spara som öppnas som standard. Namnge den färdiga PDF-filen.

 7. Klicka på PDF Converter go Lägga över filer för att starta konverteringen.

Du kan åstadkomma resultat genom att lägga över tre filer om du har de två bildelementen i två olika filer. Bildelementen bör placeras i källfilen på den plats där de ska sitta i den färdiga PDF-filen.

 

Exempel 2

Så här lägger du till en logotyp på samtliga sidor i dokumentet

 1. Skapa en bild eller annan fil som innehåller en logotyp.

 2. Skapa ett flersidigt dokument.

 3. Dra och släpp filer i listan i PDF Create-assistenten eller klicka på PDF Converter add Lägga över filer (Lägg till).

 4. Välj Lägg över filer som ett PDF-dokument i PDF Converter assemble Lägga över filer-rutan.

 5. Klicka på Lägg över och kontrollera inställningarna i panelen Alternativ för överlägg. Välj plats (t.ex. övre högra hörnet).

  PDF Converter right top corner Lägga över filer

 6. Kryssa för Upprepa den sista sidan i det kortaste dokumentet för sidöverlägg.

Samtliga sidor har nu en logotyp i övre högra hörnet.

 

Exempel 3

Så här skapar du ett eller flera överlägg för försättsbladet och sedan ett annat överlägg för övriga sidor.

 

Befintlig fil med

 • ett eller flera försättsblad med permanenta försättsbladselement

 • en sistasida med permanenta element som ska placeras på övriga sidor i den färdiga PDF-filen.

Ett nytt dokument

som innehåller flera sidor. Sidan 1, 2, 3 o.s.v. från samtliga filer läggs över. Innehållet på den sista sidan i den befintliga filen placeras på alla återstående sidor i den färdiga PDF-filen.

 

Så här gör du detta i PDF Create-assistenten

 1. Förbered filen med de befintliga elementen.

 2. Förbered huvuddokumentet där dessa element ska placeras.

 3. Dra båda dokumenten och släpp dem i PDF Create-assistenten.

 4. Välj Lägg över filer som ett PDF-dokument.

 5. Klicka på Överlägg för att göra överläggsinställningarna.

 6. Kontrollera att profil- och sparainställningarna är korrekta.

 7. Klicka på PDF Converter go Lägga över filer.

 

Så här gör du detta i dialogrutan Skriv ut

 1. Förbered en befintlig fil med de permanenta försättsbladelementen på dess första sidor och med de permanenta elementen för alla sidor (t.ex. en logotyp) på sista sidan.

 2. Kopiera denna fil till den målmapp och under det namn som ska användas för överläggsresultatet. Konvertera filen till PDF om den inte redan är av detta format.

 3. Skapa ett flersidigt dokument i Microsoft Word eller annat program. De första sidorna av detta dokument ska innehålla försättsbladets text uppställd på ett sätt så att överläggen kan placeras in.

 4. Öppna programmets Arkiv-meny > Skriv ut.

 5. Välj ScanSoft PDF Create! som skrivare i dialogrutan Skriv ut och klicka på Egenskaper.

 6. Klicka på fliken PDF-inställningar i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

 7. Under avsnittet Mål väljer du Lägg över befintlig fil i rutan Om filen finns. K
  ontrollera att Fråga efter filnamnet är valt i rutan Namngivningsmetod.

 8. Klicka på Överlägg.

 9. Kontrollera sammanslagningsreglerna (Centrerad på sidan) i dialogrutan Överlägg. Välj Upprepa den sista sidan i det kortaste dokumentet för sidöverlägg. Klicka på OK.

 10. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

 11. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut.

 12. Välj namnet på den befintliga PDF-filen i dialogrutan Spara som. Kontrollera att Visa färdig PDF är markerad. Klicka på Spara.

  PDF-filen skapas och det färdiga resultatet visas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägga över filer