Skapa en PDF per fil

Du kan skapa separata PDF-filer av respektive källfil. Sammanställ en fillista i PDF Create-assistenten eller välj filerna i Utforskaren.

 

Så här skapar du en PDF per fil från Arkiv-menyn utan assistenten

 1. Klicka på PDF Converter button newpdf Skapa en PDF per fil i verktygsfältet Arkiv eller välj Ny PDF på Arkiv-menyn.

 2. Välj Från fil.

 3. Välj en eller flera filer från dialogrutan Öppna.

Obs!

Varje fil sparas som en separat PDF-fil. Använd Fönster-menyn för att visa dem. De aktuella inställningarna som har angetts i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create! används (Arkiv-menyn > Skriv ut). I detta fall är profiler inte tillgängliga.

 

Så här skapar du en PDF per fil från Arkiv-menyn med assistenten

 1. Klicka på PDF Converter button newpdf Skapa en PDF per fil i verktygsfältet Arkiv eller välj Ny PDF på Arkiv-menyn.

 2. Välj Skapa flera filer.

 3. Bygg en fillista i dialogrutan Skapa PDF.

 4. Kontrollera att alternativet Skapa en PDF per källdokument är markerat i dialogrutan PDF Converter assemble Skapa en PDF per fil (Sammanställ).

 5. Välj önskad profil från profilrutan (PDF Converter profile Skapa en PDF per fil).

 6. Klicka på Redigera för att definiera målinställningarna.

 7. Klicka på PDF Converter go Skapa en PDF per fil.

  Filen sparas enligt de aktuella målinställningarna. PDF-filen som skapas sparas antingen i källmappen eller i en fördefinierad mapp eller så öppnas dialogrutan Spara som.

 8. I dialogrutan Skapa PDF visas statusinformation om framställningsprocessen och en lista över PDF-filerna med filnamn, sökväg, filtyp och skapandedatum. Klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till dialogrutan Skapa PDF och stäng den sedan.

Tips!

Dubbelklicka på PDF-filen i dialogrutan Skapa PDF för att visa den.

 

Så här skapar du en PDF per fil med hjälp av PDF Create-assistenten från Start-menyn

 1. Öppna PDF Create-assistenten från Start-menyn.

 2. Bygg en fillista.

 3. Följ anvisningarna i punkt 4–7 ovan.

  När en PDF-fil skapas öppnas dialogrutan Utskriftsinformation.

Så här skapar du ett PDF-dokument per fil med hjälp av snabbmenyn i Utforskaren

 1. Högerklicka på minst två källfiler i Utforskaren eller på skrivbordet:

 2. Välj Skapa PDF av fil och sedan en profil från snabbmenyn.

  PDF Converter eng shortcut menu5 Skapa en PDF per fil

 3. Kontrollera målalternativet. Det fjärde alternativet visar det aktuella målalternativet eller sparainstruktionen Fråga efter filnamn. Om Fråga efter filnamn visas så öppnas dialogrutan Spara som när PDF-filen har skapats. Där kan du spara filerna som skapas.

Så här skapar du en PDF per fil genom att dra och släppa

 • Dra och släpp flera källfiler i programfönstret.

Varje källfil konverteras till PDF-format och kan sparas som en separat PDF-fil. Spara filen med hjälp av kommandot Spara eller Spara som. Använd fönstermenyn för att visa de nya PDF-filerna.

 

Skapa en PDF per fil