Ändra inställningar

Profiler kan användas i PDF Create-assistenten för att få tillgång till fördefinierade inställningar med ett enkelt musklick. Se Modifiera profiler för vidare information. När du skapar PDF-filer från dialogrutan Skriv ut måste inställningarna göras individuellt enligt beskrivningen ovan.

 

//

Ändra inställningar