Anpassade fält

Använd anpassade fält för att lägga till ytterligare information i PDF-dokument så att du lättare kan hitta dem vid en indexsökning.

De anpassade fälten gör det möjligt att förfina sökningar genom att du inte bara kan använda standardfälten (Författare, Titel, Ämne, Nyckelord), utan även de anpassade fälten som innehåller värden som du själv definierar. Om du förfinar sökningen kan programmet utföra en fritextsökning efter en viss fras endast i dokument som försetts med (ett eller flera) anpassade fält.

Du kan lägga till hur många anpassade fält du vill i PDF-filen.

Använd någon av dialogrutorna Dokumentinställningar i PDF Create eller Dokumentegenskaper i PDF Converter Professional.

 

Om du t.ex. vill söka efter PDF-filer som innehåller data om det sista kvartalet 2008 definierar du ett fält Kvartal och skriver in 2008 K2. Gör detta för alla PDF-filer som du vill ska ingå i denna kategori.

Så här lägger du till anpassade fält i PDF-filer i PDF Create

 1. Öppna dialogrutan Dokumentinställningar och klicka på fliken Dokumentinformation.

 2. Gå till Anpassad och ange ett fältnamn i rutan Namn. Du kan till exempel skriva Kvartal.

 3. Ange ett fältvärde i rutan Värde, t.ex. K2 2008.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Det nya anpassade fältet visas tillsammans med sitt värde längst ner i dialogrutan, ungefär som i en tabell.

 6. Klicka på OK.

Så här raderar du anpassade fält

 1. Välj den rad som ska tas bort i tabellen.

 2. Klicka på Ta bort.

Så här ändrar du anpassade fält

 1. Markera den rad i tabellen där du vill ändra värdet på ett anpassat fält.

 2. Ändra fältvärdet i rutan Värde.

 3. Klicka på Ändra. Det nya värdet visas i tabellraden.

Så här lägger du till anpassade fält i PDF-filer i PDF Converter Professional

 1. Öppna dialogrutan Dokumentegenskaper och klicka på fliken Anpassad (A).

 2. Ange ett fältnamn i rutan Namn (B).

 3. Ange ett fältvärde i rutan Text (C).

 4. Klicka på Lägg till. Det ändras (D).

 5. Det nya anpassade fältet visas under Egenskapsnamn (E1) och Egenskapsvärde (E2).

 6. Klicka på OK.

PDF Converter example custom def field in pro Anpassade fält

 

Anpassade fält