Bildkomprimering

Du kan minska filstorleken genom att ställa in bildkomprimering på följande sätt:

 • Välj en fördefinierad komprimeringskontroll i dialogrutan PDF Create-profiler för den aktuella profilen.

 • Använd MRC-komprimering till dokument med text och bilder som har lästs in till bildfiler.

I PDF Create finns det alternativ för att ställa in en lämplig avvägning mellan bildkvalitet och filstorlek. Ju högre komprimering desto mindre blir filen – vilket dock påverkar kvaliteten negativt. Om du vill bevara den ursprungliga bildkvaliteten måste du välja Förlustfri.

 

Komprimeringsinställningar

 

I PDF Professional finns följande fördefinierade komprimeringskontroller:

Maximal (nivå 100)

Hög kvalitet (nivå 75)

Medelkvalitet (nivå 50)

Låg kvalitet (nivå 25)

Platshållare för bild (nivå 5)

Ingen bild (nivå 0)

 

Du kan använda komprimeringskontrollerna med Automatiska inställningar, men även med Egna inställningar. Mer information finns i avsnittet Komprimeringskontroller.

 

MRC-komprimering

 

Ovanstående bildkomprimeringsalgoritmer är praktiska i vanliga fall och kan även vara effektiva vid PDF-filer med en kombination av text- och bilddata. MRC-komprimeringstekniken (Mixed Raster Content) passar bra i följande fall:

 • När indata hämtas från bildfiler med inläst information

 • När filerna innehåller både text och färg eller gråskalebilder eller bakgrunder

 • När du vill minska PDF-filens storlek

Vid vanliga komprimeringsmetoder tillämpas ett värde på hela filinnehållet. Det kan vara för högt för vissa element, för lågt för andra och inte optimalt för någotdera. Vid MRC-komprimering separeras textelement från bilder eller bakgrunder och vart och ett komprimeras optimalt. Detta kan ge upp till tio gånger mindre PDF-filer än vid vanliga metoder trots att bildkvaliteten bevaras bättre. MRC-komprimering innebär inga fördelar vid svartvita filer eller filer som endast innehåller text eller bilder. Programmet undersöker indatafilerna och tillämpar inte MRC-komprimering på dessa, även om du har angett det.

 

I Nuance PDF Create-assistenten finns en fördefinierad profil för MRC-komprimering. Denna komprimeringsmetod kan även användas med andra profiler.

 

Så här använder du profilen PDF med MRC-komprimering i PDF Create-assistenten

 1. Öppna Nuance PDF Create-assistenten.

 2. Gå till rutan PDF Converter profile Bildkomprimering Profil och välj PDF med MRC-komprimering.

 3. Klicka på Profiler och kontrollera inställningarna i dialogrutan PDF Create-profiler. Komprimeringen är automatiskt inställd på Förlustfri (nivå 100) med rutan MRC förkryssad. Behåll inställningarna och ändra andra inställningar (säkerhet, vattenstämplar o.s.v.) efter behov.

 4. Klicka på Inställningar för att öppna dialogrutan Inställningar för MRC PDF-konvertering. Välj önskad bildkvalitet för komprimeringen och stäng dialogrutan.

Så här använder du MRC-komprimering med andra profiler

 1. Öppna Nuance PDF Create-assistenten.

 2. Välj en profil i PDF Converter profile Bildkomprimering Profilrutan.

 3. Klicka på Profiler.

 4. Öppna dialogrutan PDF Create-profiler, ställ in komprimeringen på Förlustfri (nivå 100) och kryssa för MRC.

 5. Klicka på Inställningar för att öppna dialogrutan Inställningar för MRC PDF-konvertering. Välj önskad bildkvalitet för komprimeringen och klicka på OK.

 6. I dialogrutan PDF Create-profiler kontrollerar och ändrar du övriga inställningar (säkerhet, vattenstämplar o.s.v.) efter behov. Klicka på OK.

Obs!

MRC-komprimering bör inte kombineras med andra typer av programkomprimering. Då blir kvaliteten alltför låg. När du använder den medföljande MRC-profilen undviker du detta eftersom programkomprimeringen ställs in på Förlustfri (100 %) och MRC sköter komprimeringen. Vid bearbetning utan profil bör du välja liten eller ingen programkomprimering när MRC är aktiverad och ska utföras.

Tips!

Kryssa för båda rutorna om du vill ha en sökbar PDF från indata med endast bild och dessutom MRC-komprimering.

 

//

Bildkomprimering