Överläggsinställningar

Överläggsalternativet gör det möjligt att enkelt och smidigt att lägga till en företagslogotyp eller andra fasta objekt på alla sidor i skapade PDF-filer. Dessutom kan du lägga till bilder eller andra fasta objekt på endast den första sidan i PDF-filer tillsammans med objekt som kan skilja sig från fil till fil.

Det finns två olika funktioner i programmet där du kan definiera hur sidorna i PDF-dokument ska läggas över:

  • Panelen Alternativ för överlägg

  • Dialogrutan Överlägg.

Panelen Alternativ för överlägg

 

Välj Lägg över filer som ett PDF-dokument i PDF Converter assemble Överläggsinställningar-rutan Sammanställ i PDF Create-assistenten. Knappen Alternativ aktiveras när denna post markeras. Klicka på knappen för att öppna Överlägg-panelen där du definierar hur sidorna ska läggas över.

 

PDF Converter overlay panel Överläggsinställningar

Klicka på någon av de nio rutorna. Standardpositionen vid är Centrerad på sidan.

 

Dialogrutan Överlägg

 

Välj Lägg över befintlig fil i rutan Om filen redan finns på panelen PDF-inställningar i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!

Det nya PDF-dokumentet läggs över den befintliga filen. Klicka på Lägg över för att styra hur filen ska läggas över. Dialogrutan Överlägg öppnas där du definierar sammanslagningsregler och andra alternativ.

 

Överläggsinställningar