PDF med märkning

PDF-filer med märkning innehåller metadata som beskriver dokumentstrukturen och ordningen på de olika dokumentelementen (t.ex. bilder, textblock, spalter, titlar). På så sätt blir det enklare att extrahera text och bilder från PDF-filer och filinnehållet visas i rätt ordning i skärmläsare. Det kan hända att PDF-filerna måste förses med märkning för att uppfylla gällande tillgänglighetsstandarder.

 

Du kan skapa PDF-märkning genom att välja detta i en profil i PDF Create-assistenten.

 

Gå till rutan PDF Converter profile PDF med märkning Profil och välj PDF-märkning. Alternativet PDF-märkning är aktiverat enligt standardinställningarna för den fördefinierade profilen.

Du kan dock även välja någon av de andra profilerna i rutan PDF Converter profile PDF med märkning (Profil) och aktivera alternativet PDF-märkning i dialogrutan PDF Create-profiler.

 

Märkningsalgoritmen analyserar innehållet i PDF-filen. Den upptäcker stycken, tabeller, tabellceller och (raster-)bilder. Om indatafilen i programmet är en PDF-fil med kommentarer och/eller formulärfält förses även dessa med märkning. Vanliga namn på märkningar är <div> för en sida och <p> för innehåll som antas vara ett stycke.

 

Du kan lägga till märkning i en befintlig PDF-fil i PDF Professional genom att klicka på Verktyg > Skapa PDF-märkning. Om du använder kommandot på en fil som redan innehåller PDF-märkning ersätts den befintliga PDF-märkningen.

Om du vill granska eller ändra tilldelad märkningsinformation väljer du ett textobjekt med verktyget PDF Converter touchuptext PDF med märkning Retuschera text, högerklickar och väljer Egenskaper i snabbmenyn. I dialogrutan Egenskaper för retuschering går du till panelerna Innehåll och Märkning.

På navigeringspanelen Märkning finns en rad olika funktioner för märkning. Här kan du kontrollera om identifieringen av stycke var korrekt, sammanfoga märkningar om det behövs och lägga till beskrivningar för märkta objekt.

Märkningsåtgärder i PDF-filer kräver mycket resurser och kan ta flera minuter. Tryck på Esc om du vill avbryta en märkningsprocess.

 

 

Obs!

Du bör inte använda märkningsfunktionen i filer med överlägg eller vattenstämplar eftersom det är inte säkert att stycken och tabeller upptäcks i dessa fall.

Det går inte att skapa PDF-märkning genom att välja skrivaren ScanSoft PDF Create! från dialogrutan Skriv ut.

Du kan även skapa PDF-märkning från Word-dokument. Använd fliken Märkning i dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Word för att visa fler märkningsalternativ.

PDF med märkning