Sökbar PDF

Om du har text i PDF-filer med enbart bilder eller skapar PDF-filer av bildfiler som innehåller text kan du inte söka genom dokumenten efter innehåll. Om du vill göra filerna sökbara bör du använda OCR för att extrahera texten. I sökbara PDF-filer visas sidbilder, men de innehåller även den tolkade texten i ett separat lager. Varje texttecken hänvisar dock till sin bildmotsvarighet. På så sätt kan du söka genom PDF-filen. Sökbara PDF-filer är särskilt användbara om du vill använda innehåll i dokument som måste arkiveras med exakt ursprungsutseende.

 

Obs!

När du har markerat Sökbar PDF körs OCR-processen bara om programmet inte upptäcker något tillgängligt textlager i källfilen. Om ett textlager identifieras används detta för att skapa en vanlig PDF som är sökbar utan att du behöver köra OCR-processen. Så blir det även om du har avmarkerat Sökbar PDF.

 

Du kan använda PDF Create-assistenten för att omvandla PDF-filer med endast bild eller olika sorters bildfiler till sökbara PDF-filer.

Välj OCR-språk i dialogrutan Inställningar för konvertering av sökbara PDF-filer.

Tips!

En lista över stödda filformat finns i PDF Create-assistenten.

 

I PDF Create-assistenten finns en särskild profil som heter Sökbar PDF, men du kan även skapa sökbara PDF-filer med andra profiler genom att kryssa för rutan Sökbar PDF.

 

Så här använder du profilen Sökbar PDF i PDF Create-assistenten

 1. Öppna Nuance PDF Create-assistenten.

 2. Gå till rutan PDF Converter profile Sökbar PDFProfil och välj Sökbar PDF.

 3. Klicka på Profiler och kontrollera inställningarna i dialogrutan PDF Create-profiler. Rutan Sökbar PDF kryssas för automatiskt. Behåll inställningen och ändra andra inställningar (t.ex. säkerhet, vattenstämpel o.s.v.) efter behov.

 4. Klicka på Inställningar för att öppna dialogrutan Inställningar för konvertering av sökbara PDF-filer. Välj det språk som källfilen innehåller och stäng sedan dialogrutan.

Så här skapar du sökbara PDF-filer med andra profiler

 1. Öppna Nuance PDF Create-assistenten.

 2. Välj en profil i PDF Converter profile Sökbar PDF Profilrutan.

 3. Klicka på Profiler.

 4. Kryssa för Sökbar i dialogrutan PDF Create-profiler.

 5. Klicka på Inställningar för att öppna dialogrutan Inställningar för konvertering av sökbara PDF-filer. Välj det språk som källfilen innehåller och klicka sedan på OK.

 6. I dialogrutan PDF Create-profiler kontrollerar och ändrar du övriga inställningar (säkerhet, vattenstämplar o.s.v.) efter behov. Klicka på OK.

Tips!

Kryssa för båda rutorna om du vill ha en sökbar PDF-fil med MRC-komprimering. I det här fallet visas dialogrutan Inställningar för konvertering av sökbara MRC PDF-filer när du klickar på Inställningar.

 

 

När du öppnar en PDF-bildfil med PDF Converter Professional, eller en fil som innehåller bildsidor, identifieras detta i programmet och du kan välja att konvertera till:

 • Sökbar PDF: Bilderna behålls på originalsidorna (layouten påverkas alltså inte) men ett lager med sökbar text läggs till.

 • Normal PDF: Härmed skapas text och bilderna behålls, men bildernas originalsidor beaktas inte.

 • PDF-formulär: Dessa skapas genom att FormTyper körs för att skapa aktiva formulärkontroller.

 • PDF-fil: Inga åtgärder utförs.

Mer information finns i Redigering av PDF-dokument.

 

//

Sökbar PDF