Modifiera profiler

Öppna panelen PDF Create-profiler för att ändra fördefinierade profiler eller dem som du har skapat.

 

Så här ändrar du profiler

 1. Välj önskad profil i profilrutan (PDF Converter profile Modifiera profiler) i PDF Create-assistenten och klicka på Profiler.

  Alternativt:

  Högerklickar på PDF Converter appl icon Modifiera profiler-ikonen i aktivitetsfältet och väljer Redigera PDF Create-profiler.

  Alternativt:

  Välj Redigera på undermenyn till snabbmenyn i Utforskaren. Den visas när du väljer att skapa, kombinera, lägga över eller samla filer från snabbmenyn.

  PDF Converter eng shortcut expanded Modifiera profiler

 2. Öppna panelen PDF Create-profiler och utför önskade ändringar för den valda profilen.

Klicka på Avancerat för att öppna motsvarande dialogruta där du kan göra ytterligare förändringar.

Obs!

Bädda in teckensnitt, Komprimering, Säkerhet och Vattenstämplar har ytterligare redigeringsalternativ.

 

 

Modifiera profiler