Profiler

I PDF Create-assistenten finns flera olika uppsättningar med parametrar för PDF-framställning, s.k. profiler. I varje profil definieras inställningar för

Profilerna kan även öppnas från Utforskaren och skrivbordet i Windows. De är dock inte tillgängliga från dialogrutorna Skriv ut. Innan du skapar PDF-filer med PDF Create-assistenten bör du välja en lämplig profil.

Programmet levereras med fördefinierade profiler som du dock kan ändra. Du kan även skapa egna profiler. Profilerna hanteras i panelen PDF Create-profiler där du exempelvis kan ta bort dem.

 

Profiler