Skapa nya profiler

Så här skapar du nya profiler

 1. Öppna panelen PDF Create-profiler.
   

 2. Klicka på knappen Ny.
   

 3. Ge profilen ett unikt namn i dialogrutan Ny profil och klicka på OK.

  Den nya profilen läggs till de befintliga med standardvärden.
   

 4. Utför ändringar på panelen PDF Create-profiler utifrån behov.

Skapa nya profiler