Använda Arkiv-menyn

Du kan öppna undermenyn Ny PDF från Arkiv-menyn eller genom att klicka på Ny PDF i verktygsfältet Arkiv.

 

PDF Converter tb file newpdf Använda Arkiv menyn
 

Skapa PDF-filer med hjälp av dialogrutan Skapa PDF (A)

 • Välj Ny PDF på Arkiv-menyn eller klicka på PDF Converter button newpdf Använda Arkiv menyn (Ny PDF) i verktygsfältet Arkiv. Välj något av följande alternativ:

Skapa flera filer.

Kombinera filer.

Lägg över flera filer.

 

Dialogrutan Skapa PDF öppnas och innehåller samma knappar och alternativrutor som panelen PDF Create-assistenten. Inställningarna till framställningen är desamma som för den valda profilen.

 

Skapa PDF-filer direkt från filer (B)

 1. Välj Ny PDF på Arkiv-menyn eller klicka på PDF Converter button newpdf Använda Arkiv menyn i verktygsfältet Arkiv.

 2. Välj Från fil.

 3. Markera filerna i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

Obs!

Du kan välja flera filer, även om de har skapats i olika program. Varje fil sparas som en separat PDF-fil. Använd fönstermenyn för att visa de nya PDF-filerna.

De aktuella inställningarna som har angetts i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create! används (Arkiv-menyn > Skriv ut). I detta fall är profiler inte tillgängliga.

 

Skapa en tom PDF (C)

 • Välj Ny PDF på Arkiv-menyn eller klicka på PDF Converter button newpdf Använda Arkiv menyn i verktygsfältet Arkiv och välj Tom PDF. Anpassa sidstorleken i den dialogruta som visas. Om du alltid vill skapa nya tomma PDF-filer med de här parametrarna kryssar du för Lägg till egen sidstorlek som standard i dialogrutan Anpassad sidstorlek.
   

Skapa en PDF av innehållet i Urklipp (D)

 • Välj Ny PDF eller klicka på PDF Converter button newpdf Använda Arkiv menyn i verktygsfältet Arkiv och välj Från Urklipp. De befintliga inställningarna används.
   

Skapa PDF-filer av indata från bildläsare (E)

 • Välj Ny PDF eller klicka på PDF Converter button newpdf Använda Arkiv menyn i verktygsfältet Arkiv och välj Från bildläsare. Om det är första gången du använder en viss enhet med programmet måste du konfigurera den med hjälp av installationsguiden för bildläsare.

Använda Arkiv-menyn