Använda dra och släpp

Markera en eller flera filer och dra och släpp dem sedan i programfönstret i PDF Professional. Källfilerna kan skapas i olika program.

  • Om du drar och släpper en enda PDF-fil så visas den.

  • Om du drar och släpper en enda fil av annat format skapas först en PDF-fil av filen. Denna PDF-fil visas sedan automatiskt.

  • Om du drar och släpper flera filer så sparas varje fil som en separat PDF-fil. Använd fönstermenyn för att visa de nya PDF-filerna.

 

Du kan dra och släppa en eller flera XPS- eller PDF-filer till panelen Förhandsgranska eller verktygsfältet i PDF Converter-assistenten för att konvertera dem till redigerbara dokument.

 

Det går att dra och släppa en eller flera filer i kompatibla format till fillistområdet i PDF Create-assistenten. Filerna bevaras i ursprungligt format. Även PDF-filer kan dras hit. Därefter kan de konverteras till en enda PDF-fil i Assistenten. Det går även att skapa en PDF av varje källfil, lägga över filerna och skapa paket av dem.

Använda dra och släpp