Skapa PDF-filer av indata från bildläsare

I PDF Converter Professional 7 har stödet för inläsning utökats avsevärt. Menyn Skanna och knappen Skanna har tillkommit och här finns kommandon för att läsa in till en ny PDF-fil, lägga till sidor i en befintlig fil på en plats som du anger eller skapa en ny fil med markeringar. Om du inte aktivt har kört Bildläsarinställningar, startar Installationsguiden för bildläsare första gången du väljer ett av dessa kommandon. Det finns stöd för flera bildläsare, inklusive bildläsare med ISIS-drivrutiner. Om du vill installera flera bildläsare klickar du på knappen Bildläsarinställningar i verktygsfältet Arkiv.

 

Inläsning med en knapptryckning

Nu kan du även åsidosätta bildläsarens gränssnitt och använda fördefinierade inställningar. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt > Bildläsarinställningar. Avmarkera kryssrutan Visa inläsarens dialogruta. Ett avsnitt för bildläsaregenskaper öppnas och här kan du ange färgläge, upplösning och andra inställningar. Klicka på OK om du vill använda inställningarna varje gång du gör en inläsning.

 

Bildinläsning för alla PDF-varianter

Inläsning till PDF-bildfiler har utökats med nya alternativ: sökbar PDF och sökbar och redigerbar PDF (kallas även normal PDF). Gör ditt val i listan PDF-typ i panelen Bildläsarinställningar. Kommandot Skanna och markera är inte tillgängligt när PDF-bildfiler har valts.

Val av bildläsare

Panelen Bildläsarinställningar finns under Redigera > Inställningar > Bildläsarinställningar. Här visas alla bildläsare som har installerats i en listruta så att du kan gå från en bildläsare till en annan med bara ett klick. Via panelen kan du även installera fler bildläsare.

Flersidig inläsning från flatbädd

Flersidig inläsning var tidigare endast tillgängligt med den automatiska dokumentmataren. Nu kan det även göras med en flatbädd. Aktivera funktionen genom att markera kryssrutan Skanna flera sidor i panelen Bildläsarinställningar. När funktionen är aktiverad visas en dialogruta efter varje inläsning där du uppmanas att ange om du vill fortsätta eller avsluta.

 

Skanna och markera

Endast tillgängligt när Sökbart eller Sökbart och redigerbart PDF-dokument har valts. När kommandot väljs visas dialogrutan Skanna och markera. Välj markeringstyp: färgmarkering, överstrykning, understrykning eller markera för borttagning. Den valda inställningen kan tillämpas automatiskt på alla textsträngar som överensstämmer med en fördefinierad söksträng, ett mönster eller en mask. Välj söktyp (du kan inte använda flera söksträngar). Se även: Söka efter och ta bort text och Sökningar med mönster och masker.

 

Skanningsinkorg

Den här funktionen är tillgänglig i PDF Converter Enterprise 7. Den är användbar om du har en MFP i ett nätverk eller en bildläsare som skickar PDF-filer till en inkorg. Gå till Redigera > Inställningar > Inkorgar om du vill ange en plats för inkorgen och aktivera funktionen med ett meddelande som skickas varje gång en PDF-fil anländer till inkorgen. Den här inställningspanelen visas endast när en bildläsare har installerats.

Från bildläsare