Skapa PDF-filer från en snabbmeny

 

Så här skapar du PDF-filer från en snabbmeny

 1. Högerklicka på önskad källfil i Utforskaren eller på skrivbordet:

  PDF Converter eng shortcut menu2 Från en snabbmeny

  Om du väljer mer än en källfil öppnas följande snabbmeny:

  PDF Converter eng shortcut menu5 Från en snabbmeny
   

 2. Välj önskat menyalternativ och önskad profil.
  Om du endast har en källfil väljer du Skapa PDF av fil. Om du har flera källfiler väljer du att skapa, kombinera, lägga över eller paketera filerna. Därefter väljer du profil.

 3. Modifiera den valda profilen efter behov eller skapa en egen. Om du vill göra det väljer du Redigera i snabbmenyn.

 4. Kontrollera målalternativet. Standardinställningen är Fråga efter filnamnet. Det betyder att dialogrutan Spara som öppnas när PDF-filen har skapats. Om du klickar på målalternativet öppnas dialogrutan Målinställningar där du kan ändra inställningen. Den aktuella mål- eller sparainstruktionen visas alltid som ett snabbmenyalternativ.

Från en snabbmeny