Skapa PDF-filer från Microsoft Internet Explorer

I PDF Professional kan du skapa PDF-filer av webbsidor. Knappen PDF Converter button create Från Internet Explorer (Skapa PDF) visas i verktygsfältet i Microsoft Internet Explorer om du har aktiverat detta på Visa-menyn > Verktygsfält. Klicka på nedåtpilen för att visa en lista:
 

PDF Converter eng web browser Från Internet Explorer

 

Välj Alternativ för PDF Create och kontrollera att inställningarna motsvarar webbsidans attribut. Vid behov kan du klicka på Avancerade inställningar och göra ändringar i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

Gör därefter något av följande:

  • Välj Skapa PDF av webbsidan, ange namn och plats i dialogrutan och klicka på Spara.

  • Välj Skapa PDF-fil och lägg till i befintlig PDF, bläddra i dialogrutan till den PDF-fil som du vill lägga till webbsidan i, markera den och klicka på Spara. Gör en kopia av den markerade ursprungliga PDF-filen om du vill bevara den. Annars blir den överskriven av den nya kombinerade filen utan förvarning.

  • Välj Skapa PDF och skicka med e-post, ange namn och plats i dialogrutan och klicka på Spara. När konverteringen är färdig öppnas dialogrutan E-postmeddelande utan ämne i standardprogrammet för e-post med den konverterade webbsidan inlagd som bifogad fil. Fyll i fälten precis som vid ett vanligt e-postmeddelande.

Obs!

Du kan skapa en PDF-fil av annat webbplatsinnehåll genom att högerklicka på en länk för att öppna snabbmenyn och därefter välja Nuance-menyalternativet Skapa PDF-fil av länkens innehåll.

 

PDF Converter Professional 7 stöder andra webbläsare: Mozilla Firefox, Google Chrome och Apple Safari (för Windows). Om en webbsida innehåller en PDF eller om du väljer en länk till en PDF visas PDF-filen i gränssnittet för PDF Converter Professional och en mindre uppsättning med redigeringsverktyg är tillgängliga. Se Hantera PDF-filer i webbläsare. Om du vill använda dessa webbläsare och skapa en PDF-fil från en webbsida kan du använda menyalternativet Skriv ut.

 

Från Internet Explorer