Skapa PDF-filer från Microsoft Excel

Så här skapar du PDF-filer från Microsoft Excel 2007 och 2010

 

När PDF Create installeras läggs en flik och ett menyfliksområde som heter Nuance PDF till i Microsoft Excel 2007 och 2010.

 1. Klicka på fliken Nuance PDF.

  PDF Converter eng excel pdf add in Från Microsoft Excel
   

 2. Klicka på Skapa PDF eller välj Skapa PDF från menyn Nuance PDF.

 3. Godkänn eller ändra standardmålmappen och filnamnet i dialogrutan Spara som när den visas.

 4. Det går även att lägga till dokumentinformation i dialogrutan Dokumentegenskaper eller välja att den befintliga dokumentinformationen (metadata) i Excel-filen ska överföras till PDF-filen.

Anmärkning

Se avsnittet Felsökning för information om vad du ska göra om fliken och menyfliksområdet Nuance PDF inte visas på skärmen.

 

Så här skapar du PDF-filer från Microsoft Excel XP och 2003

 1. Välj Skapa PDF från menyn Nuance PDF eller klicka på PDF Converter button create Från Microsoft Excel.

 2. Godkänn eller ändra standardmålmappen och filnamnet i dialogrutan Spara som när den visas.

 3. Du kan också lägga till dokumentinformation enligt beskrivningen ovan.

Obs!

Om knapparna inte visas i verktygsfältet öppnar du Visa-menyn > Verktygsfält och väljer Nuance PDF.

 

Skapa PDF av hela arbetsboken

I alla stödda versioner av Microsoft Excel finns det ytterligare ett alternativ på menyn Nuance PDF: Skapa PDF av hela arbetsboken. Som standard är detta alternativ aktiverat. Det innebär att varje kalkylblad i arbetsboken konverteras till en PDF-sida. Om du avaktiverar detta alternativ kommer PDF-filen endast att innehålla det kalkylblad som för närvarande visas.

 

I Microsoft Excel 2007 och 2010 ser menyn Nuance PDF ut så här:

PDF Converter eng excel pdf menu Från Microsoft Excel

 

Tips för alla stödda Microsoft Excel-versioner

Klicka på PDF Converter button create and mail Från Microsoft Excel eller välj Skapa PDF och skicka med e-post från Nuance PDF-menyn om du vill skapa en PDF och även bifoga den till ett e-postmeddelande.

Använd menyalternativet Inställningar på Nuance PDF-menyn eller klicka på PDF Converter button settings Från Microsoft Excel för att ändra inställningar i dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Excel och dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

Tack vare inställningarna i Excel kan kommentarer, hyperlänkar och metadata överföras till PDF-filer och bokmärken skapas för varje kalkylblad i en arbetsbok. När funktionen för att överföra metadata är aktiverad skriver denna metadata över data som läggs till i dialogrutan Dokumentinställningar.

 

Från Microsoft Excel