Skapa PDF-filer från Microsoft Outlook och Lotus Notes

Du kan skapa PDF-filer från Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes. Det går att skapa PDF-filer från följande:

 • Bifogade filer i andra format än PDF, som ska sparas på datorn.

 • Filer i andra format än PDF, som finns sparade på datorn och ska bifogas med ett öppet e-postmeddelande.

 • Ett eller flera e-postmeddelanden som ska sparas i ett arkiv på datorn.

Resten av det här avsnittet handlar främst om att arkivera e-post. Länkar ges till andra arkiveringsavsnitt.

 

I Nuance PDF Professional finns ett tillägg för Microsoft Outlook 2003–2007 och Lotus Notes (version 8.5), som kan användas för att skapa PDF-filer av utvalda e-postobjekt eller hela mappar. Du kan starta funktionerna från Nuance PDF-verktygsfältet i huvudfönstret i Microsoft Outlook eller från Nuance PDF-verktygsfältet eller menyfliksområdet i ett öppet meddelandefönster. Samma sak gäller i Lotus Notes.

 

Följande knappar finns i verktygsfälten:
 

Arkivera mapp: Alla objekt i den aktuella mappen arkiveras (med eller utan undermappar). Knappen är endast tillgänglig i verktygsfältet i Microsoft Outlooks huvudfönster.

Arkivera e-post: En eller flera PDF-filer skapas från de markerade e-postmeddelandena i Microsofts Outlooks huvudfönster eller från ett öppet meddelande i meddelandefönstret.

Inställningar: En dialogruta öppnas där du kan göra inställningar för arkiveringen.

 

Nuance PDF-verktygsfältet i alla kompatibla versioner av Microsoft Outlook och Lotus Notes (huvudfönstret)

PDF Converter conv%206%20toolbar%20main Från Microsoft Outlook och Lotus Notes
 

Nuance PDF-verktygsfältet i meddelandefönster i Microsoft Outlook XP och 2003 samt i Lotus Notes

PDF Converter conv%206%20toolbar%20message Från Microsoft Outlook och Lotus Notes
 

Nuance PDF-verktygsfältet i meddelandefönster i Microsoft Outlook 2007 och 2010

PDF Converter eng outlook add in pro Från Microsoft Outlook och Lotus Notes

 

Så här skapar du PDF-filer från verktygsfältet i Microsoft Outlook och Lotus Notes

 1. Klicka på knappen PDF Converter button archive settings Från Microsoft Outlook och Lotus Notes (Inställningar) för att göra inställningar för e-postarkivering i dialogrutan Inställningar.

 2. Klicka på PDF Converter button archive letter Från Microsoft Outlook och Lotus Notes (Arkivera e-post) eller PDF Converter button archive folder Från Microsoft Outlook och Lotus Notes (Arkivera mapp).

För vidare information, se

Arkivering

Arkivera Microsoft Outlook-objekt i separata filer

Lägga samman Microsoft Outlook-poster i en PDF-fil

Skapa PDF-paket av Microsoft Outlook-objekt

Arkivera mappar.

 

Så här arkiverar du meddelanden från Microsoft Outlook 2002 och Lotus Notes

 1. Klicka på PDF Converter button archive settings Från Microsoft Outlook och Lotus Notes (Inställningar).

 2. I dialogrutan Inställningar väljer du en PDF-version och bestämmer hur du vill hantera eventuella e-postbilagor. Stäng dialogrutan.

 3. Klicka på PDF Converter button archive letter Från Microsoft Outlook och Lotus Notes (Arkivera e-post).

 4. I dialogrutan Spara som godtar du standardmappen för arkiveringen eller väljer en ny. Klicka sedan på OK. Namnet på PDF-filen som skapas namnges automatiskt med hjälp av ämnesraden i e-postmeddelandet. Standardmappen är Mina dokument > PDF-favoriter > Outlook-arkiv. Windows Vista: Dokument > PDF-favoriter > Outlook-arkiv.
   

 5. Klicka på Spara.

  Arkiveringen sätter i gång. När den har slutförts sparas den resulterande PDF-filen (med eventuella bilagor) i den angivna målmappen.

Så här arkiverar du e-postmeddelanden från Microsoft Outlook 2007

 1. Klicka på fliken Nuance PDF.

 2. Följ steg 1 till 5 ovan.

Obs!

Om Nuance PDF-verktygsfältet inte visas går du till avsnittet Felsökning.

 

Från Microsoft Outlook och Lotus Notes