Skapa PDF-filer från Microsoft Word

PDF Converter button create Från Microsoft Word Skapa PDF Klicka på knappen för att skapa en PDF-fil av det aktuella Word-dokumentet och överföra hyperlänkar, bokmärken, kommentarer och dokumentinformation (metadata) till PDF-filen utifrån inställningarna i PDF-länkar. Om du använder menyn Arkiv > Skriv ut skapas en PDF-fil utan dessa element. Eftersom bearbetningen blir mer krävande kan den här sortens konvertering ta något längre tid.

 

Skapa PDF-filer från Microsoft Word 2007 eller 2010

 

När PDF Create installeras läggs en flik och ett menyfliksområde som heter Nuance PDF till i Microsoft Word 2007 och 2010.

 1. Klicka på fliken Nuance PDF.

  PDF Converter eng word pdf add in Från Microsoft Word
   

 2. Klicka på Skapa PDF eller välj Skapa PDF från menyn Nuance PDF:

PDF Converter eng word pdf menu Från Microsoft Word

 1. Godkänn eller ändra standardmålmappen och filnamnet i dialogrutan Spara som när den visas.

 2. Det går även att lägga till dokumentinformation i dialogrutan Dokumentegenskaper eller välja att den befintliga dokumentinformationen (metadata) i Word-filen ska överföras till PDF-filen.

 

Anmärkning

Se avsnittet Felsökning för information om vad du ska göra om fliken och menyfliksområdet Nuance PDF inte visas på skärmen.

 

Så här skapar du PDF-filer från Microsoft Word XP och 2003

 1. Välj Skapa PDF från menyn Nuance PDF eller klicka på PDF Converter button create Från Microsoft Word.

 2. Godkänn eller ändra standardmålmappen och filnamnet i dialogrutan Spara som när den visas.

 3. Du kan också lägga till dokumentinformation enligt beskrivningen ovan.

Obs!

Om knapparna inte visas i verktygsfältet öppnar du Visa-menyn > Verktygsfält och väljer Nuance PDF.

 

 

Överföra bokmärken, länkar och kommentarer

I alla Microsoft Word-versioner som stöds överförs bokmärken, länkar, kommentarer och metadata till den skapade PDF-filen enligt inställningarna på fliken Länkar och andra flikar i dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Microsoft Word. Om du väljer alternativet Bädda in metadata hämtas dokumentinformationen från det ursprungliga Word-dokumentet och inte från dialogrutan Dokumentinställningar.

 

Tips för alla stödda Microsoft Word-versioner

Klicka på PDF Converter button create and mail Från Microsoft Word eller välj Skapa PDF och skicka med e-post från Nuance PDF-menyn om du vill skapa en PDF och även bifoga den till ett e-postmeddelande.

Välj menyalternativet PDF-länkar från Nuance PDF-menyn eller klicka på PDF Converter button settings Från Microsoft Word för att öppna dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Microsoft Word. Här kan du överföra bokmärken, länkar, kommentarer eller metadata från Word till den färdiga PDF-filen och även skapa PDF-märkningar och öppna dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

I Microsoft Word kan du även visa dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create! genom att välja skrivardrivrutinen ScanSoft PDF Create! i dialogrutan Skriv ut och därefter klicka på knappen Egenskaper.

 

Från Microsoft Word