Skapa PDF-filer som ska bifogas i meddelande

Funktionen aktiveras när du börjar skriva ett nytt meddelande i Microsoft Outlook eller Lotus Notes (version 8.5) eller svarar på ett meddelande. Du kan välja en eller flera filer på datorn, konvertera dem till PDF och bifoga dem till det öppna meddelandet. PDF-filer bifogas utan att först konverteras och du blir varnad om du väljer en ogiltig fil. Denna hoppas över.

  1. I meddelandefönstret väljer du verktyget PDF Converter attach as pdf Som ska bifogas i meddelande (Bifoga fil som PDF) i verktygsfältet Nuance PDF eller motsvarande menyalternativ.

  2. Bläddra till önskad målmapp, välj en eller flera lämpliga indatafiler och klicka på Öppna. PDF-filer skapas i bakgrunden, en för varje markerad fil, och därefter bifogas de till meddelandet.

  3. Upprepa proceduren om du vill bifoga PDF-filer från andra mappar.

Det finns inga ytterligare inställningar för processen. Alla sidor i det valda dokumentet konverteras med de aktuella inställningarna i PDF Professional. PDF-filerna sparas inte lokalt på datorn. Om du vill ha kopior av PDF-filerna använder du alternativet Spara bifogade filer i e-postmappen Skickat.

Se även Skapa PDF-filer av bifogade filer.

Som ska bifogas i meddelande