Skapa PDF-filer från Start-menyn

Så här skapar du PDF-filer från Start-menyn med PDF Create-assistenten

 1. Klicka på Start > Alla program > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create-assistenten eller
  Start > Program > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create-assistenten
   

 2. Bygg en fillista genom att klicka på PDF Converter add Från Start menyn (Lägg till) eller genom att dra filer till listan och släppa dem i den.

  Om du skapar en enda PDF placeras filerna i angiven ordning i PDF-filen. Klicka på PDF Converter up Från Start menyn och/eller PDF Converter down Från Start menyn för att ändra filordningen vid behov.
   

 3. Välj önskad post från rutan PDF Converter assemble Från Start menyn (Sammanställ).

 4. Välj önskad profil från rutan PDF Converter profile Från Start menyn (Profil). Modifiera befintliga profiler eller skapa nya efter behov.

 5. Definiera målinställningarna.

 6. Klicka på PDF Converter go Från Start menyn för att starta PDF-processen.

  Kryssa för Visa färdig PDF i dialogrutan Målinställningar om du vill visa PDF-filen när den har skapats.

Från Start-menyn