Skicka PDF som e-postbilaga

De färdiga PDF-filerna kan skickas som e-postbilagor oavsett om filerna har sparats först eller ej.
 

Så här sparar och skickar du PDF-filer som e-postbilagor

 1. Öppna dialogrutan Målinställningar.
   

 2. Välj målmapp. Välj mellan följande alternativ:

Fråga efter filnamnet

Spara resultatet i källmappen

Spara resultatet i angiven mapp

 1. Kryssa för Skicka kopia med e-post och klicka på OK.

Alternativt:

 1. Klicka på PDF Converter button create and mail Skicka PDF som e postbilaga eller välj Skapa PDF och skicka med e-post på Nuance PDF-menyn i ett integrerat program (Microsoft Word, Excel eller PowerPoint).
   

 2. Ange namn på den färdiga PDF-filen och klicka på Spara i dialogrutan Spara som.

  PDF-filen sparas och en kopia av den bifogas till ett tomt e-postmeddelande som är klart att skicka.

 

Så här skickar du PDF-filer som e-postbilagor utan att spara dem

 1. Öppna dialogrutan Målinställningar.

 2. Välj Skicka bara resultatet som e-postbilaga i Mål-rutan.

Alla PDF-filer som skapas i det aktuella jobbet bifogas till ett enda tomt e-postmeddelande. Det är bara att lägga till mottagare, ämnesrad o.s.v. Filerna skickas till det standardprogram för e-post som har angetts i Windows. Funktionen är kompatibel med Microsoft Outlook och Lotus Notes (version 8.5). Om du har flera profiler ombeds du eventuellt att välja profil.

Obs!

Se även Skapa PDF-filer av bifogade filer och Skapa PDF-filer som ska bifogas i meddelande.

Skicka PDF som e-postbilaga