Gezinti Bölmeleri Hakkında

Gezinti Bölmesi aşağıdakileri görüntüleyebilir:

 • Ekler (ekranın en altında)

 • Yer İşaretleri (solda)

 • Açıklamalar (ekranın en altında)

 • Hedefler (solda)

 • Form Denetimleri (solda)

 • Katmanlar (solda)

 • Model Ağacı (solda)

 • Sayfalar (solda)

 • İmzalar (solda)

 • Etiketler (solda)

Bir bölmeyi seçtiğinizde, bu size, geçerli görüntüyle ilişkili bir araç kümesine erişim olanağı sunar.

 

Gezinti Bölmesi’ni görüntülemek veya gizlemek için

 • Görünüm > Gezinti Bölmeleri > [istediğiniz bölme] seçimini yapın.

 • Görünüm Araç Çubuğu‘nda,PDF Converter navigation Gezinti Bölmeleri Hakkında Gezinti Bölmeleri düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve istediğiniz bölmeyi seçin.

 • Gezinti Bölmesini göstermek/gizlemek için, Belge Bölmesi’ni Gezinti Bölmesi’nden ayıran dikey çubuğun altındaki PDF Converter button hide Gezinti Bölmeleri Hakkında   öğesini tıklatın.

 

Gezinti Bölmeleri Hakkında