PDF Sürümleri Hakkında

Bu ürün, 1.0 ile 1.7 arasındaki PDF sürümlerini desteklemektedir; her bir sürümde hangi özelliklerin desteklendiği bu başlıkta özetlenmiştir. Burada bahsi geçmeyen özellikler tüm sürümlerde desteklenir. Ürün tarafından oluşturulan PDF dosyaları 1.3 ile 1.7 sürümleri veya PDF/A (1.4 sürümü temelinde) olabilir.

Şifreleme

40 bit RC4 – 1.1 ve üstü PDF sürümlerinde desteklenir (güvenlik düzeltmesi 2)

128 bit RC4 – 1.4 ve üstü PDF sürümlerinde desteklenir (güvenlik düzeltmesi 3)

128 bit AES – 1.6 ve üstü PDF sürümlerinde desteklenir (güvenlik düzeltmesi 3)

256 bit AES – 1.7 ve üstü PDF sürümlerinde desteklenir (güvenlik düzeltmesi 3)

 

Tüm şifreleme RSA normlarına uyar ve tüm AES şifrelemesi FIPS (Federal Information Processing Standard) ile uyumludur.

Belge izinleri

Kullanılabilir belge izinleri kümesi güvenlik revizyon numarasına bağlıdır (PDF standardında tanımlı). İki güvenlik revizyonu kullanılır: 2 ve 3.

Güvenlik revizyonu 2 (RC4-40 şifreleme) belge oluşturucunun aşağıdaki işlemleri kısıtlamasına olanak sağlar:

  • Belge içeriğini değiştirme

  • Belgeden metin ve grafik kopyalama

  • Metin ek açıklamaları ve etkileşimli form alanları ekleme veya değiştirme

  • Belge yazdırma

Güvenlik revizyonu 3 (RC4-128, RC4-128 veya RC-256 şifreleme) belge oluşturucunun denetleyebileceği aşağıdaki işlemleri repertuara ekler:

  • Form doldurma ve belge imzalama

  • Metin denetleme ve erişilebilirlik

  • Sayfa ekleme, silme ve yer işaretleri ile küçük resimler oluşturma dahil olmak üzere belge derleme

  • Yalnızca yazdırmaya olanak sağlarken mükemmel dijital kopyaların oluşturulması konusunda imkan sunmaz; çıkış kalitesinin düşmesine de neden olabilir

Meta veri

Meta veri alanları 1.1 ve üstü PDF sürümlerinde desteklenir.

PDF dosya türleri

PDF/A: Yalnızca 1.4 ve üstü PDF sürümlerinde desteklenir

Doğrusallaştırılmış PDF: 1.2 ve üstü PDF sürümleri

PDF/A ve Doğrusallaştırılmış PDF birbirinden bağımsız seçeneklerdir. Ayrıca, PDF/A seçeneği açıksa, Parola Güvenliği bölmesindeki tüm denetimler devre dışıdır.

 

PDF/A, olabildiğince geniş bir uygulama ve işletim sistemi kapsamında kullanılabilecek şekilde tasarlanmış, aynı zamanda gelecekteki teknolojik gelişmelere de uyum sağlayabilecek bir standarttır.

 

Doğrusallaştırılmış PDF, web’de görüntüleme bakımından iyileştirilmiştir, bu nedenle, diğer sayfalar henüz işlenmekteyken ilk sayfa hızlıca görüntülenir.

Sıkıştırma yöntemleri

TIFF G4 – PDF 1.0 ile 1.3 arası

JBIG2 – PDF 1.4  

JPEG2000 – PDF 1.5 ve üstü

Yalnızca görüntü içeren PDF dosyaları söz konusu olduğunda, MRC sıkıştırması PDF 1.3 ve üstünde desteklenir.

 

PDF çok sayıda fotoğraf içerdiğinde, JPEG2000 kullanımı, dosya boyutunu, önceki sıkıştırma yöntemleri ile karşılaştırıldığında, görüntü kalitesi kaybı yaşanmaksızın %50 veya daha fazla azaltabilir.

PDF Sürümleri Hakkında