Başlıca Özellikler

Tam özellikli bir genel bakış için lütfen Yeni Özellikler konusuna da bakın.

 

PDF Oluşturma: PDF Converter Professional 7’nin 1.3’ten 1.7’ye kadar olan tüm sürümlerinde ve hemen hemen tüm Microsoft Windows uygulamalarında Dosya > Yazdır > ScanSoft PDF Create!’i ve uygulamalardaki (Microsoft Word, Excel, Outlook ve PowerPoint 2007) kısayol araç çubuklarını (varsa) kullanarak açıklama, köprü ve daha fazlasını aktararak hızlı bir şekilde endüstri standartlarında PDF belgeleri oluşturabilirsiniz. Lotus Notes, Internet Explorer ve pek çok Belge Yönetim Sistemlerinde de (Enterprise sürümünde) PDF oluşturma olanağı sunulmuştur. XPS, PS ve EPS dosyaları PDF’e dönüştürülebilir. Profiller, Create Assistant’ı kullanırken oluşturma ayarlarını verimli şekilde depolamanıza ve yeniden kullanmanıza izin verir. Farklı yazdırma kaliteleri kullanma, aranabilir PDF oluşturma ve MRC sıkıştırması ekleme amaçlı profiller bulunmaktadır.

 

PDF Dönüştürme: Artık PDF dosyalarında (1.7 sürümüne kadar) ve XPS dosyalarında sıkışıp kalan bilginin kilidini açabilirsiniz. Bunları metin, sütunlar, tablolar ve grafikler içeren çok çeşitli düzenlenebilir biçimlere (Office 2007 de dahil) dönüştürün. Buna akan sütunlar, düzenlenebilir resim yazılı grafikler ve daha fazlası dahildir. Özelleştirilmiş algoritmalar hukuki belgeleri ve formları işler; PDF tablolarını elektronik tablolara dönüştürür. PDF dönüştürme işlemi MS Office uygulamalarından, IBM Lotus Notes’tan ve Mozilla Firefox’tan başlatılabilir. Belgeleri, sayfaları ve (PDF Converter Professional’daki) sayfa alanlarını dönüştürün.

 

PDF’i Dinleme ve Ses Dosyalarına Kaydetme:  Artık Apple  iPod’unuzda veya MP3 çalarınızda, Windows Media Player’ı kullanarak ya da doğrudan PDF Converter Professional’ın içinden Nuance RealSpeak Metin Okuma teknolojisinden yararlanarak PDF dosyalarınızı dinleyebilirsiniz. Herkes için ideal. Özellikle de hareket halindekiler ve görme bozukluğu yaşayanlar için.

 

Belge Derlemesi: Microsoft Word, Excel, PowerPoint ya da başka kaynak dosyalarını tek bir PDF belgesinde birleştirebilir, birden çok dosyadan otomatik olarak tek bir PDF oluşturabilir ve yeni bir belge derlemek için farklı kaynaklardaki sayfaları sürükleyip bırakabilirsiniz. Daha sonra sayfaları rahatça yeniden düzenleyebilir; yer işaretleri ve/veya köprüler oluşturabilir; içindekiler tablosu oluşturabilir; sayfaları yeniden numaralandırabilir; Döndür, Kırp, Kopyala, Yapıştır, Sil ve Değiştir komutlarını kullanabilir ve son olarak belgeleri güvenli hale getirip yayınlayabilirsiniz. Sayfalar, küçük resimler değil minyatürleştirilmiş sayfalar şeklinde gösterilir. Pek çok işlem (nesneleri ya da metin bloklarını seçmek ve kopyalamak gibi) kullanılabilir halde kalır.

 

PDF Paketleri ve Portföyler: PDF paketleri ilişkili dosyaları, örneğin giriş dosyası türlerine göre ayırarak gruplandırmanıza yardımcı olur ve bunların e-posta ile gönderilmesini kolaylaştırır. Bir PDF paketi, giriş dosyalarından oluşturulmuş PDF dosyaları kümesini içeren tek bir PDF 1.7 dosyasıdır. Portföyler, paketlerin esnekliğini artırarak klasör yapısına ve PDF olmayan dosyaların kapsanmasına izin verir. Portföyler, Flash tabanlı modern bir arabirim aracılığıyla yönetilir.

 

Postaları, Ekleri ve Diğer Outlook Öğelerini Arşivleme: Seçilen Microsoft Outlook öğelerini ya da alt klasörlerle birlikte olsun ya da olmasın bir Outlook klasörünün tamamını arşivlemek mümkündür. Farklı arşivleme yöntemleri kullanılabilir. Outlook öğeleri ayrı PDF dosyalarında depolanabilir, bir PDF dosyası olacak şekilde birleştirilebilir ya da bir PDF paketine aktarılabilir.
 

Yer İşaretlerini ve Köprüleri Düzenleme: Bir dosyayı mantıksal olarak temsil etmek için yer işareti ağaçları oluşturmayı sağlayan ya da bir belge arşivi oluşturmak için yer işaretleri ağacını dosyalar arasında sürüklemeye olanak sunan araçlar sunulmaktadır.

 

Düzeltmeler, Ek Açıklamalar ve Daha Fazlasını Ekleme: Program, Açıklamalar bölmesinde bulunan çok çeşitli düzenleme araçları sunar. Belgeleri açıklamalarıyla birlikte yazdırabilirsiniz. Filmler ve sesler katıştırılabilir ya da eklenebilir.

 

Güvenli Belgeler: Belgeler; parolalar, 256 bit’e kadar şifreleme, dijital imzalar ve sertifikalar kullanılarak ve izin verilen eylemler ayarlanarak güvenli hale getirilebilir.

 

Anında PDF Formları Oluşturma: FormTyper™ özelliğiyle herhangi bir statik PDF formu kolayca doldurulabilir bir PDF formuna dönüştürebilirsiniz. FormTyper form alanlarını, onay kutularını ve benzerlerini algılar ve standart PDF formu öğelerini orijinal PDF’in üstüne bindirir. Ayrıca, form öğelerini elle ekleyebilir ya da var olan form öğelerini yeniden boyutlandırabilir ve silebilirsiniz. Ek olarak, PDF Professional formları XFA belirtimini kullanarak açabilir.

 

PDF Belgelerini Arama ve Karşılaştırma: Gigabaytlarca PDF belgesi için dizinler oluşturabilirsiniz. Bu Unicode tabanlı dizin motoru hem dosya içeriklerinin hem de önceden tanımlanmış özel belge özellikleri alanlarının aranmasına izin verir. İki PDF belgesini ya da bir PDF ile bir Word belgesini karşılaştırın.

 

Sayfa İçeriğini Düzenleme: Küçük resim ekleyebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. Metin Touchup aracını kullanarak belge sayfalarındaki metinleri düzenleyebilirsiniz.

 

Dijital İmzalı PDF Belgeleri: PDF Converter Professional var olan PDF belgelerine dijital imzalar eklemenizi sağlamak için endüstri standardında Ortak/Özel Anahtarlar kullanır.

 

Belgeleri ya da Sayfaları Gönderme: Seçili sayfaları ya da bir belgenin tamamını posta alıcılarına gönderebilirsiniz. Bir posta uygulamasıyla çalışırken yerel dosya sisteminden dosya seçebilir ve bunları PDF’e dönüştürüp geçerli iletiye ekleyebilirsiniz.

 

Geri Alma-Yineleme: Pek çok seviyede Yineleme ve Geri Alma, PDF belgesini düzenlerken yaptığınız hataları düzeltmenize yardımcı olur.

 

Sezgisel Gözatma Keyfi: Dinamik Yakınlaştırma ile El aracını kullanın ve sayfa içeriğinin her ayrıntısını ortaya çıkarmak için Büyüteç’ten yararlanın.

  

Etiketli PDF: Paragraflar, tablolar ve hücrelerin etiketler tarafından algılanıp tanımlanması için profiller kullanarak PDF dosyanıza mantıksal bir yapı ekleyin.

 

İçerik Yönetimine Bağlanma: Enterprise sürümü, PDF uygulamanızla dosya sisteminiz arasında gidip gelme gereksinimini ortadan kaldıran popüler belge yönetim sistemleriyle yerleşik tümleştirme sunar ve Dosya > Buradan aç ve Dosya > Buraya kaydet özellikleriyle işleri kolaylaştırır.   

 

Ayrıca bkz. Yeni özellikler.

 

 

Başlıca Özellikler