Giriş

Nuance PDF Converter Professional 7, Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) ve XPS dosyaları oluşturmanız, kullanmanız ve dönüştürmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sağlar. Görüntüleme, düzenleme, ek açıklama ve yeniden derleme için 1.0’dan 1.7’ye kadar olan PDF sürümlerini ve PDF/A’yı açabilir. 1.3’ten 1.7’ye kadar olan sürümlerde PDF dosyaları ve ISO standardında PDF/A oluşturabilir. Bu profesyonel ürünün tek bir işlemle yüklenen ve etkileştirilen üç bölümü (oluşturma, düzenleme ve dönüştürme) vardır.

Bu ürünün Enterprise sürümünde dağıtım kılavuzları bulunur ve bazı gelişmiş özellikler sunulur. Bunlar ayrı bir bölümde belgelenmiştir.  
 

PDF Dosyaları Oluşturma

Bu paketteki Nuance ürünü PDF Create 7’yi kullanarak hemen hemen tüm Microsoft® Windows® uygulamalarından Dosya > Yazdır’ı ya da (kullanılabilir olduğunda) kısayol araç çubuklarını kullanarak PDF dosyaları oluşturun.  Microsoft Word, Excel veya PowerPoint’te çalışırken PDF dosyası oluşturmak için programı doğrudan geçerli belgenizin içinden çağırabilirsiniz. Microsoft Outlook’ta veya Lotus Notes’ta ekleri PDF’e dönüştürebilirsiniz. Microsoft Word, Excel ya da PowerPoint’ten dönüştürme işlemi yaparken köprüler ve açıklamalar aktarılabilir; ayrıca Word belgesinin yapısından, çalışma sayfasının adından ya da slayt başlıklarından oluşturulacak yer işaretleri ayarlayabilirsiniz. Word, Excel ve PowerPoint belgelerindeki meta veriler (konu, yazar, anahtar sözcükler…), bunlardan oluşturulan PDF dosyalarına aktarılabilir. Internet Explorer’da web sayfalarından PDF dosyaları oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz PDF dosyaları parolayla korunabilir ve filigran içerebilir. Sıkıştırma ve yazı tipi ayarları PDF dosyasının boyutunu ve görünümünü denetlemenizi sağlar.
 

PDF Dosyalarını Düzenleme

Nuance PDF Converter Professional, PDF dosyalarınız üzerinde size kapsamlı bir denetim sunar: kullanımı kolay bir tarama ve okuma arabirimi aracılığıyla. Sayfa ve belgeleri düzenleyebilir, bunlara açıklama ekleyip gözden geçirebilir, belge güvenliğini ayarlayabilir, belgelerinizi imzalayabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. PDF belgeleri farklı kaynaklardan derlenebilir ve sayfalar yeniden düzenlenebilir. Program güçlü bir belge yönetim sistemi sağlar: İlgili belgelerden arşiv oluşturarak bunları dizinlemek ve sonra bunlarda arama yapmak için bu sistemi kullanabilirsiniz.

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ve Apple® Safari (Windows için) web tarayıcılarının içinde, barındırılan ya da başvurulan PDF dosyalarını değiştirmek için Nuance PDF Converter Professional arabirimi kullanılabilir.
 

PDF Dosyalarını Dönüştürme

Bu üründe bulunan Nuance PDF Converter 7, PDF dosyalarını, düzenleyebileceğiniz tam biçimlendirilmiş Microsoft  Word, Microsoft Excel, Corel WordPerfect ve RTF dosyalarına dönüştürmenizi sağlar. Program size; standart belgeler, hukuki belgeler, formlar ve elektronik tablolarla sonuçlanan dört tür dönüştürme sağlar.
 

Doldurulabilir PDF Formları Oluşturma

Web’de bulunan ve e-posta ile paylaşılan milyonlarca PDF formu mevcutken sadece bir kısmında, PC’nizi kullanarak doldurulması gereken elektronik form alanları vardır. Sonuç olarak, çoğu PDF “formu” yazdırılır, elle doldurulur ve kurum içinde kağıt olarak dolaştırılır. PDF Converter Professional’daki FormTyper özelliği herhangi bir PDF’i (hatta taranmış PDF’i bile) tamamen çevrimiçi olarak doldurabileceğimiz, kaydedebileceğiniz ve dolaştırabileceğiniz elektronik formlara dönüştürmenizi sağlar. PDF’inize elle form öğeleri ekleyebilir ve zaten etkin form alanlarına sahip mevcut PDF formlarını da doldurabilirsiniz.

 

PDF’inizi dinleyin

Sadece PDF Converter Professional, PDF’inizi “dinlemenize” ve bir PDF’i ses dosyasına dönüştürmenizi sağlar.

Nuance® RealSpeak™ insan sesiyle sentezlenmiş konuşmayı kullanarak, her sözcüğü, duyabileceğiniz ve Apple® iPod’unuzla ya da en sevdiğiniz medya yürütücüyle yanınızda taşıyabileceğiniz bir belgeye dönüştürebilirsiniz.

 

Giriş