Yeni Özellikler

Burada, PDF Converter Professional sürüm 7′nin yeni özellikleri üç alt konuda özetlenmektedir: PDF dosyalarını düzenleme, oluşturma ve kilidini açma. Ayrıca bkz. Başlıca Özellikler.

 

PDF dosyalarını düzenleme

 

Windows 7′de hızlı başlatma

PDF Converter Professional 7′yi bir Windows 7 sıçrama listesine ekleyerek programı hızlıca başlatabilir ya da son PDF dosyalarından birini açmayı seçebilirsiniz; tarayıcıdan veya başka belgelerden PDF dosyası oluşturma ve PDF dosyalarını düzenlenebilir biçimlere dönüştürme gibi seçenekler de bulunmaktadır. Bkz. Programı Başlatma.

PDF Olarak Tara

Önceden tanımlanmış ayarlar kullanılarak tek dokunuşla tarama gerçekleştirilebilir ve böylece tarayıcı arabiriminin kullanılması gerekmez. Birden çok sayfa tarama önceden yalnızca ADF’den yapılabiliyordu, artık düz yataktan da yapılabilmektedir. Yalnızca görüntü içeren PDF olarak tarama özelliğine yeni seçenekler eklenmiştir: aranabilir PDF ve Normal PDF. ISIS sürücülerini kullananlar da dahil birden çok tarayıcı desteği eklenmiştir. Yeni bir dosyaya ya da var olan bir dosyaya tarayabilir ve önceden tanımlanmış sözcüklere otomatik olarak biçimlendirmeler uygulayabilirsiniz. PDF Converter Enterprise 7′deki tarama gelen kutuları, bir ağ tarayıcısından veya MFP’den gelen kutusuna yeni bir PDF geldiğinde sorulacak şekilde ayarlanabilir. Bkz. Tarayıcıdan PDF dosyası oluşturma.

Daha kapsamlı Internet tarayıcısı desteği

Internet Explorer ve Mozilla Firefox uygulamalarında kullanılabilen PDF Professional araçlarının bir alt kümesi Google Chrome ve Apple Safari uygulamalarına da genişletilerek, barındırılan veya bağlantı oluşturulan PDF dosyalarının görüntülenmesine, değiştirilmesine, bir yerel klasöre kaydedilmesine veya düzenlenebilir biçimlere dönüştürülmesine olanak verir.  Bkz. PDF belgelerini Internet Tarayıcılarında işleme.

PDF olmayan dosyalardan sayfa görüntüleme

Önceden, PDF sayfaları yalnızca Portföy görüntüleyicisinde görüntülenebiliyordu; artık Word, Excel ve PowerPoint belgelerindeki sayfalar ve çok çeşitli resim dosyaları bir açılan pencerede görüntülenerek portföy içeriğine çok daha eksiksiz bir genel bakış sağlamaktadır. Bkz. PDF Portföyleri.

Gelişmiş belge derlemesi

Tam genişlikli sayı çubuğu, sürükle ve bırak işlemlerini kolaylaştırır. Sayfaları içeri aktarma işlemi de geliştirilmiştir: yeni bir pencerede, olası içeri aktarma kaynağı olarak seçilmiş tüm belgelerdeki tüm sayfalar görüntülenir; böylece, istenen sayfalar belirlenebilir ve sürüklenerek hedef belgeye bırakılabilir. Önceden, sayfaların görülmeden seçilmesi gerekiyordu. Bkz. Belge Derlemesi.

Aranabilir çoklu dizeler

Birden çok sözcüğü veya dizeyi aramak için kullanımı daha kolay bir arabirim sağlanmaktadır; bu dizeler bir VEYA işlemiyle aranır, yani dizelerden herhangi birinin tüm yinelemeleri bildirilir.  Boole aramalarında, diğer olası aramaların yanı sıra VE aramaları da gerçekleştirilebilir. Bkz. Arama Hakkında.

Desenlere ve maskelere göre arama

Önceden tanımlanmış desenler sunulur: sosyal güvenlik numaraları, telefon numaraları, tarihler; böylece, bir belgede standart yapıdaki tüm öğeler bulunur. Maske, aranması gereken karakter sayısını ve bu karakterlerin harf, sayı ya da her ikisi birden olması gerektiğini bildiren, özel olarak tanımlanmış bir desendir. Örneğin, bir belgedeki tüm plaka numaraları aranabilir. PDF Converter Enterprise 7′de, bulunan metinler redaksiyon için de işaretlenebilir. Bkz. Desenlere ve maskelere göre arama.

Katmanlar

Katmanlar artık PDF dosyalarında görüntülenebilir ve yeni katmanlar oluşturulabilir. Katmanlar bir sayfadaki farklı öğeleri birbirinden ayırır. Bu özellik, mimari planlarla çalışırken ve basımevi için belgeler hazırlarken kullanışlı olabilir. Bkz. Katmanlar.

Silverlight desteği

PDF dosyalarındaki Microsoft Silverlight multimedya, grafik, animasyon ve etkileşimli içeriği programda oynatılabilir ve bilgisayarda Silverlight yüklüyse yeni içerik katıştırılabilir. Bkz. Film Ekleme.

Belge düzleştirme

Dosyaları genel dağıtıma hazırlamak için kullanılabilecek yeni bir yöntem sunulmaktadır: belge düzleştirme. Bu özellik, seçili ek açıklama kategorilerinin gerçek PDF içeriği olarak kaydedilebilmesine ve böylece artık açıklama olarak düzenlenememelerine, yalnızca belge nesnesi olarak düzenlenebilmelerine olanak verir.  Bkz. Belgeyi Düzleştir.

Görüntü dosyalarına kaydetme

Birden çok sayfalı TIFF dosyalarına kaydetme desteği eklenmiştir.

PDF Dönüştürmeleri

Dili Otomatik Algılama

PDF dosyalarının kilidini açmak için OCR kullanıldığında düzenlenebilir çıkış sağlamak için artık bir veya daha fazla dil belirtilmesi zorunlu değildir. Otomatik algıla seçeneği ayarlanabilir; bu özellik temelde giriş belgelerinin dili hedef kitle tarafından bilinmediğinde katılımsız işlemeye olanak vermek için sağlanır. Sözlük desteği bulunan tüm Latin alfabesi dilleriyle çalışır. Bkz. Dil Seçimi.

Gelişmiş Excel çıkışı

Tablo içeren PDF dosyaları Excel’e dönüştürülürken daha iyi düzen tutarlılığı sağlanır. Yeni bir dönüştürme seçeneği, tüm tabloların tek bir Excel sayfasına girmesine olanak verir; bu özellik, birden çok sayfaya yayılmış tablolar daha iyi işlenecek şekilde tasarlanmıştır. Bkz. Elektronik Tablo.

PDF Oluşturma

Belge bilgilerini MS Office’ten aktarma

Konu, Yazar ve Anahtar Sözcükler gibi meta veriler Word, Excel ve PowerPoint belgelerinden içe aktarılabilir ve böylece var olan veriler için yeniden anahtar oluşturulması gerekmez. Bkz. Microsoft Word’den PDF dosyaları oluşturma.

Gri tonlamalı PDF dosyaları oluştur

Renkli kaynak belgelerin gri tonlamalı PDF dosyalarına dönüştürülerek dosya boyutunun azaltılabilmesini sağlayan yeni bir seçenektir.  Bkz. PDF Oluşturma Özellikleri.

Dosyaları birleştirirken sayfalara otomatik yer işareti ekle

Birden çok giriş belgesi tek bir PDF dosyasında birleştirildiğinde, her giriş belgesi için bir tane olmak üzere bir dizi yer işareti oluşturulabilir. Yer işareti metinleri, giriş dosyalarının adlarıdır. Bkz. Dosyalar

Yeni Özellikler