Dosya Var!

PDF Create! Özellikleri iletişim kutusunun PDF Ayarları bölmesindeki “Dosya Varsa” seçim kutusunda Uyarı iletişim kutusu göster seçiliyse, bu iletişim kutusu gösterilir.

 

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

 

Var olan dosyayı değiştir

Yeni PDF belgesi var olan dosyanın yerini alır.

 

Dosya adının sonuna sayı ekle

Program var olan dosya adına sıralı bir sayı ekler. Örneğin: Var olan dosya adı Örnek.pdf ise, yeni dosya adları Örnek(0), Örnek(1), Örnek(2) vb. olur.

 

Var olan dosyanın başına ekle

Yeni PDF sayfaları var olan PDF belgesinin başına eklenir.

 

Var olan dosyaya ekle

Yeni PDF sayfaları var olan PDF belgesinin sonuna eklenir.

 

Var olan dosya ile bindir

Yeni ve var olan belgelerin sayfaları birbirinin üzerine biner. Birleştirme kurallarını ve diğer seçenekleri belirleyebileceğiniz Bindirme iletişim kutusunu görüntülemek için Bindirme Seçenekleri‘ni tıklatın.

 

Dosya Var!