Farklı Kaydet

Bu iletişim kutusu şu durumlarda görüntülenir:

  • Hedef Ayarları iletişim kutusundaki seçim kutularından birinde (“Hedef” ve/veya “Dosya Varsa” ) Dosya adını sorgula seçeneği işaretlenmiş durumdadır. Dosya adını sorgula, her iki seçim kutusu için de varsayılan ayardır.

  • ScanSoft PDF Create! Özellikleri‘nin PDF Ayarları bölmesinde Adlandırma Yöntemi olarak Dosya adını sorgula veya Adı verilen klasöre kaydet; dosya adını sor seçilidir.  

Farklı Kaydet iletişim kutusu şu amaçlarla kullanılabilir:

  • sunulan klasör ve dosya adını gerekirse değiştirmek

  • Sonuç PDF’ini Göster seçeneğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak

  • Belge Ayarları seçeneğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak

  • belge özelliklerini değiştirmek. Belge Ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için Düzen düğmesini tıklatın. Bu düğme yalnızca Belge Ayarları seçeneği etkinleştirilmiş durumdaysa kullanılabilir. Elde edilen PDF dosyasını görüntüleme koşullarını değiştirebilir ve başlık, konu, yazar ve anahtar sözcükler gibi belge bilgilerini ekleyebilir ya da değiştirebilirsiniz. PDF dosyalarına özel tanımlı alanlar da ekleyebilirsiniz. Bu bilgiler, bilgi alma açısından kullanışlıdır.

 

 

Farklı Kaydet