PDF Create Assistant

PDF Create Assistant bölmesini Windows Başlat menüsünden görüntüleyebilirsiniz. Profillerde depolanan ayarları kullanarak, bir dizi giriş sayfasından bir ya da daha fazla PDF dosyası oluşturabilmenizi sağlar.

 

Dosyalara gözatmak için PDF Converter add PDF Create Assistant Ekle düğmesini tıklatın veya dosyaları Windows Gezgini’nden sürükleyip liste alanına bırakın.

Seçili dosyaları listeden kaldırmak için PDF Converter delete PDF Create Assistant Sil düğmesini tıklatın. Bu işlem, dosya bağlantısını listeden kaldırır; dosyanın kendisi silinmez.

Dosya sırasını yeniden düzenlemek için PDF Converter up PDF Create Assistant Yukarı Taşı ve/veya PDF Converter down PDF Create Assistant Aşağı Taşı ok düğmelerini tıklatın veya dosyaları sürükleyip bırakın. Dosyalar listelendikleri sırayla PDF belgesinde yerleştirilir.

Listedeki tüm dosyaları kaldırmak için PDF Converter clear PDF Create Assistant Temizle düğmesini tıklatın.

Bir veya daha fazla PDF dosyası oluşturmak için kullanılabilecek dosyaların listesini görüntülemek için Desteklenen Dosya Türleri‘ni tıklatın:                                                         

PDF Converter supported file types PDF Create Assistant

 

Yardım sistemini açmak için Yardım‘ı tıklatın.

 

Gelişmiş işlevlere sahip Nuance ürünlerini satın alma konusunda kullanışlı bilgiler edinebileceğiniz Nuance çevrimiçi mağazasını açmak için Yükselt‘i tıklatın.

 

PDF Converter assemble PDF Create Assistant Derle seçim kutusundan bir öğe seçin. Seçenekler düğmesi ikinci, üçüncü ve dördüncü seçenekler için kullanılabilir.

  • Dosyaları tek PDF belgesinde birleştir seçeneği için, Birleştirme Ayarı iletişim kutusu görüntülenir. Yer işaretlerinin oluşturulup oluşturulmayacağını belirlemek için seçin. Seçili olduğunda, her bir giriş belgesinin dosya adı bir yer işareti adına dönüştürülür.

  • Dosyaları tek PDF belgesi olarak üst üste bindir seçeneği için, Bindirme Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir. PDF’in tüm sayfalarındaki öğeleri üst üste bindirmek için, ‘Daha kısa olan belgenin son sayfasını bindirme için yinele’ seçeneğini belirleyin. Üst üste bindirilmiş öğelerin yalnızca ilk sayfada görüntülenmesini sağlamak için, bu öğenin seçimini kaldırın.

  • Dosyaları tek PDF belgesine paketle seçeneği için, Kapak Sayfası Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.
     

PDF Converter profile PDF Create Assistant Profil seçim kutusundan bir profil seçin.
 

Önceden tanımlanmış bir profili değiştirmek veya kendi profilinizi oluşturmak isterseniz Profiller düğmesini tıklatın.
 

Sonuçların kaydedilmesi gereken konumu belirlemek üzere Hedef Ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için Kaydediliyor‘u tıklatın: sonuçları kaynak belge klasörüne, belirtilen bir konuma ya da BYS’ye kaydedebilir veya E-posta eki olarak gönderebilirsiniz. Belge Yönetim Sistemi’ne (BYS) kayıt yalnızca bilgisayarınızda yüklü bir BYS varsa yapılabilir. Geçerli hedef ayarları, Kaydediliyor düğmesinin yanında görüntülenir. Varsayılan hedef, Dosya adını sorgula ayarıdır. Bu, PDF oluşturulduktan sonra Farklı Kaydet iletişim kutusunun görüntüleneceği anlamına gelir.

Create Assistant’ın her zaman diğer pencerelerin üstünde görünmesini sağlamak için Her Zaman Üstte‘yi seçin.

PDF oluşturma işlemini başlatmak için PDF Converter go PDF Create Assistant Oluştur düğmesini tıklatın.

PDF Create Assistant