PDF Oluşturma Profilleri

Profiller bir dizi PDF özelliği içerir. PDF Oluşturma Profilleri bölmesi yeni profil oluşturmak ya da var olan profilleri değiştirmek ve silmek için kullanılır.
 

PDF Create! Profilleri bölmesi şu durumlarda görüntülenir:

  • PDF Create Assistant’taki Profiller düğmesini tıklattığınızda

  • Windows görev çubuğundaki PDF Converter appl icon PDF Oluşturma Profilleri uygulama simgesini sağ tıklatıp PDF Oluşturma Profillerini Düzenle
     
    seçeneğini belirlediğinizde

  • Windows Gezgini’nde bir PDF kısayol menüsü öğesini seçip Düzenle‘yi tıklattığınızda.

Var olan profiller bu bölmede görüntülenir. Bunlar, önceden tanımlanmış profiller ve sizin oluşturduğunuz profiller olabilir.

 

Kendi profillerinizi oluşturmak için Yeni düğmesini tıklatın.

Seçili bir profili silmek için Sil düğmesini tıklatın. Silinen profiller geri yüklenemez.

 

Not

Profillerin PDF Create Assistant’ta kullanılmaları gerekir. Windows Gezgini’nden PDF dosyası oluşturulurken kullanılabilirler. Yazdır iletişim kutularından PDF dosyası oluşturulurken kullanılamazlar; bu durumda, ayarların ayrı ayrı belirlenmesi gerekir.

 

 

 

PDF Oluşturma Profilleri