Bates Numaralandırması Eğitimi

Görev:

Bates Numaralarını belge kümesine ekleyeceğiz, böylece her bir sayfa referans bilgileri sağlar. Bunu yapmak için Bates damgalama şemasını derleyeceğiz.

 • Durum numarasını tanımlamalıyız. Bunun için önek metni kullanacağız.

 • Belge kümesindeki her sayfayı benzersiz şekilde tanımlamak için altı haneli Bates numarası eklemeliyiz.

 • ‘Nuance’ şirket adını eklemeliyiz. Bunun için Bates numarası soneki kullanacağız.

 • Kümedeki her belgeye sayfa numaralandırması eklemeliyiz. Bunun için makro kullanacağız.

 • Damgalama tarihi eklemeliyiz. Bunun için makro kullanacağız.

Prosedür:

 1. Bates Numaraları Ekle iletişim kutusuna erişmek için belge açık olsun ya da olmasın Belge > Bates Numaralandırması > Ekle seçimini yapın.

 2. Dosya Ekle‘yi tıklatın ve bu damgalama oturumuna ait tüm dosyaları seçmek üzere gözatın. Gerekirse dosyaları önizleyin. Dosya sırasını kontrol edin, çünkü Bates numaralandırması sunulan dosya sırasında uygulanacaktır. Üstbilgi ve Altbilgi Ekle iletişim kutusunu çağırmak için Tamam’ı tıklatın.

 3. Ad seçme kutsunu [Hiçbiri] olarak bırakın veya temel olarak var olan bir şemayı seçin.

 4. Metin dizesi için kenar boşluğu ayarlarını belirleyin, böylece belge sayfalarındaki öğelerle çakışmaz.

 5. Makrolar altında Bates Numarası seçimini yapın ve Ayarlar‘ı tıklatın…

 6. Bates Numaralandırması Seçenekleri iletişim kutusunda, 6 haneli numara uzunluğu kullanın ve Başlangıç Numarası olarak 1′i kullanın.

 7. Önek alanına, durum tanımlayıcıda Durum 20: yazın. ve en sona bir boşluk ekleyin.

 8. Sonek alanına, en sonda bir boşluk olacak şekilde –Nuance yazın. Örnek görüntünün sıralı olduğunu doğrulayın ve Tamam’ı tıklatın.

 9. Üstbilgi ve altbilgide istediğiniz konumu belirtin ve Makro Ekle‘yi tıklatın. Bates numarası kodlanmış bir biçimde eklenir.

 10. Makrolar altında Sayfa Numarası seçimini yapın ve Ayarlar‘ı tıklatın… Sayfa numaralandırmasını Sayfa 1/n ve tarih biçimini yyyy-aa-gg olarak değiştirin. İmleci önceden eklenen metin dizesinin ardına getirin ve Makro Ekle‘yi tıklatın.

 11. Makrolar altında Tarih‘i seçin, imleci önceden eklenen metin dizesinin ardına getirin, sayfa numaralandırmasını tarihten ayırmak için boşluk karakterleri ekleyin ve Makro Ekle‘yi tıklatın.

 12. Bates şemasının metin dizesi için nokta boyutu, yazı tipi, biçim ve renk seçin.

 13. Gelecekte kullanmak üzere şemayı adlandırmak için yukarıdaki Oluştur butonuna basın, ardından bunu belirtilen dosyalara uygulamak için Tamam’ı tıklatın.

Örneğimiz için sözdizimi  boşluklarla birlikte el ile eklendi:

<<Bates Numarası#6#1#Durum 20: #-Nuance >><<Page 1/n>>  <<yyyy-aa-gg>>

Buradaki, inşa tuğlaları ile birlikte sonuçlanan damganın önizlemesidir.
 

PDF Converter eng bates%20stamp%20example Bates Numaralandırması Eğitimi

 

#Durum 20:

Bates numarası öneki

Bates Numarası#6#1

1′den başlayarak altı haneli Bates numarası

#-Nuance

Bates numarası soneki

Sayfa 1/n

Sayfa numaraları, önünde ve arkasında boşluk

yyyy-aa-gg

Seçilen biçimiyle tarih

 

Bu örnekte, sayfa numaralandırması tek tek her belgeyle ilişkilidir ancak Bates numarası, geçerli damgalama oturumu da dahil olmak üzere tüm belgelerdeki tüm sayfaları benzersiz olarak tanımlayacaktır, yani, yeni bir belge için 1′e dönmeyecektir.

 

 

Bates Numaralandırması Eğitimi