Bates Numaralandırması

Bu özellik, PDF Converter Professional’ın Kurumsal sürümünde mevcuttur. 

Bates Numaralandırması, kendi kendini arttıran bir sayı dizisi atama yoluyla bir dizi belgenin her bir sayfasını benzersiz bir şekilde tanımlamak için esas olarak hukuki, tıbbi ve ticari alanlarda kullanılan bir prosedürdür. Bates numarası belirli sayfalarda üstbilgi veya altbilgi olarak görünür (normalde ve varsayılan olarak tüm sayfalarda). Bates numarası önek ve/veya sonek içerebilir ve kullanıcı tanımlı ifadeler veya makrolarca konan ön tanımlı öğeler olabilen diğer üstbilgi ve altbilgi metinleri ile birleştirilebilir.(Sayfa numaraları gibi veya Konu, Başlık, Yazar vb. gibi belge özellikleri).  Bates sayısının kendisi makro olarak üstbilgi veya altbilgiye konur.

 

Bates numarası olacak dosyalar tanımlandıktan sonra, Üstbilgiler ve Altbilgiler iletişim kutusuna taşırsınız. Makro listesi Bates numaralandırmasını ilk seçim olarak sunacaktır. Yine de farklı seçimlere gidebilir ve Bates numarası içermeyen üstbilgi veya altbilgi oluşturabilirsiniz. Bates numaraları herhangi bir şekilde belgelerinizi düzenlemez ya da dizinini oluşturmaz veya adlarını değiştirmez.

Not

Bates Numaralandırması, şifreli olan veya dijital imzalarla korunan dosyalarda kullanılamaz.

 

Bates Numarası Ekleme

 1. Bates Numaraları Ekle iletişim kutusunu erişmek açmak için Belge > Bates Numaralandırması > Ekle seçimini yapın.

 2. Dosya Ekle… öğesini tıklatın. Aç iletişim kutusu görüntülenir.

 • Numaralandırma kuyruğuna eklemek üzere bir veya daha fazla dosya seçin. Klasör seçimi de mümkündür. PDF Professional’da halihazırda açık olan her dosyayı içermek için, Açık dosyaları içer seçimini yapın.

 • Halihazırda kuyrukta olan dosyaların sırasını değiştirmek için, dosyayı seçin ve Yukarı Taşı‘yı veya Aşağı Taşı‘yı veya seçili dosyayı kuyruktan silmek için Dosyayı Sil öğesini tıklatın.

 • Önizleme düğmesi, damgalama için istenen belgeleri seçip seçmediğinizi denetlemeye yarar. Damgalamadan önce istenen dosya sırasını sabitlemek önemlidir.

 1. Bates Numaraları Ekle – Çıkış Kuralları iletişim kutusunu görüntülemek için Çıkış öğesini tıklatın.

 • Hedef klasörü belirleyin: Özgün dosyanın bulunduğu klasörle aynı klasörü seçin veya başka birini seçmek için Gözat‘ı tıklatın.

 • Dosya adlandırma kurallarını tanımlayın: orijinal adları koruyabilir, önek veya sonek ekleyebilir ya da ekrandaki örnekte gösterildiği gibi bunları başlangıç ve bitiş Bates numaraları ile değiştirebilirsiniz.

 • Mevcut dosyaların üzerine yazılmasını mı yoksa bunların benzersiz adlar altında tutulmasını mı istediğinize karar verin.

 • Otomatik günlük dosyası oluşturabilirsiniz: kaydetmek üzere bir konum seçmek için Gözat‘ı tıklatın.

 • Bates Numaraları Ekle iletişim kutusuna dönmek için Tamam‘ı tıklatın.

 1. Üstbilgi ve Altbilgi Ekle iletişim kutusunu çağırmak için Bates Numaraları Ekle iletişim kutusunda Tamam‘ı tıklatın.

 2. Uygun bir tane varsa, açılır listeden mevcut düzeni seçin. Bu düzenle sürekli olarak işlenen belgeler için Bates numaralandırması oluşturmak üzere Önceki listedeki numaralandırmayı seçili olan geçerli düzenle genişlet seçimini yapın.

 3. Makrolar seçim kutusunda, Bates Numarası seçimini yapın ve Ayarlar‘ı tıklatın.

 4. Bates Numaralandırma Seçenekleri iletişim kutusunda, belgenize damgalanacak Bates numarası için kullanılacak hane sayısını (6 ile 15 arası), başlangıç numarasını ve, isterseniz, önek ve/veya sonek belirtin, sonra Tamam‘ı tıklatın.

 5. Bates Numaralarının damgalanacağı alanı belirtip Makro Ekle‘yi tıklatın.

 6. Kalan ayarlar için, bkz. Üstbilgiler ve Altbilgiler.

Not

Bir belgeye birden fazla Bates damgası uygulayabilirsiniz; ikinci bir damga için farklı bir konum belirttiğinizden emin olun.

Ayrıca, Bates damgası konumunun mevcut herhangi bir üstbilgi ya da altbilgi metni ile çakışmadığından da emin olun. Bunu önizleme alanında görmek için, üstbilgi ve altbilgi verilerini adlandırılmış bir şemaya kaydetmeniz ve ardından şemayı yüklemeniz gerekir. Şemayı kaydetmeden üstbilgileri ve/veya alt bilgileri uygularsanız, bu öğeleri göremezsiniz.

 

Bates Damgalarını Kaldırma

 1. Bates Numaralarını halihazırda açık olan dosyalardan kalıcı olarak kaldırmak için Belge > Bates Numaralandırması > Kaldır… seçimini yapın. Diğer üstbilgi ve/veya altbilgi öğeleri (varsa) korunur.

 2. Bilgi kutusu, işlem sonuçlarının nasıl yorumlanacağı konusunda size yol gösterir.

Not

Diğer PDF programlarından uygulanan veya diğer araçlar ile oluşturulan Bates damgaları PDF Converter Professional tarafından tanınmayabilir. Damga kaldırmayı görsel olarak onaylamalısınız.

Sayfaları Bates damgalı PDF belgesine eklerseniz, eklenen sayfalar damgalanmaz ve Bates numaralandırması değişmeden kalır. Damgalı sayfaları silerseniz, Bates numaralandırması bundan sonra ardışık olmaz.

 

 

Bates Numaralandırması