Düzeltme ve Belge Denetleme Hakkında

Düzeltme özelliği PDF Converter Professional’ın Enterprise sürümünde mevcuttur.

Düzeltme, PDF dosyasından gelen hassas metin ve resimlerin karartılmasıdır. Belge Denetleme, gizli olan veya arka planda kalan bilgilerin silinmesi amacına hizmet eder.

Böylesi bilgilerin teşhirinin olası hukuki sonuçları nedeniyle, genel yayıma sokmadan önce belge içeriğini düzenlemek yaygın bir uygulamadır. PDF biçimi karmaşıktır ve o anda görünenden daha fazla bilgi içeriyor olabilir. Kullanıcılar istemeden hassas bilgiler sızdırabilirler.

Temel kavramlardan biri Silme ile Düzeltme’nin aynı anlama gelmemesidir. PDF dosyasından Sil komutu ile sildiğiniz bilgiler gerçekte belgeden kalıcı olarak silinmez ve neredeyse her zaman kurtarılabilir.

 

Düzeltme Vurguları
 

Düzeltme, kullanıcıların yayınlamak istedikleri PDF belgelerini temiz hale getirmelerine olanak sağlar. Genellikle iki adımlı bir işlemdir: Önce kaldırılacak öğeleri seçip işaretlersiniz, sonra da yeniden kontrol edip düzeltmeyi gerçekleştirirsiniz. İşaretlenmiş ve düzeltilmiş metnin görünüşüne İçeriği Düzeltme altında bakabilirsiniz. Düzeltme araçları ile şunları yapabilirsiniz:

  • Metin, vektör grafikler, bit eşlem görüntüler veya birden çok nesne alanını seçip kaldırabilirsiniz.

  • Geçerli belge içerisindeki belirli bir metni arayıp kaldırabilirsiniz.

  • Geçerli belgeden gelen belli bir içeriğin tüm referanslarını kaldırabilirsiniz.

  • İsterseniz, düzeltilen alanları üzerine Gizlilik Kodlaması veya ön tanımlı özel bir metin bindirilmiş şekilde, okunamaz vurgulamalar olarak gösterebilirsiniz.

Belge denetlemenin önemli noktaları

  • Belgeden tüm açıklamaları kaldırın.

  • Belge özellikleri ile diğer meta verileri kaldırın.

  • Bağlantıları, hedefleri, ekleri vb. kaldırın.

  • Hala düzeltilmiş metin dizeleri içeriyor olabilecek katıştırılmış dizinleri kaldırın (Katıştırılmış görüntülenmeyen verileri kaldır altında).

Düzeltme ve belge düzleştirme

PDF dosyasını düzleştirme yoluyla belgeler genel dağıtım için de hazırlanabilir. Bu işlem, belirli türlerin katmanlarını, ek açıklamalarını veya işaretlemelerini belgeden kaldırabilir ya da bunları belge nesnelerine dönüştürür, böylece artık Açıklamalar bölmesinde görünmezler. Bir düzleştirme tercihi olarak ‘Düzeltme’yi seçebilirsiniz. Bu durumda:

  • Düzeltilen metin siyah dikdörtgenler ile çevrelenir; bunlar seçilip taşınabilir ancak altındaki içeriğin görülmesi ya da aranması mümkün değildir. Bir başka deyişle düzeltme değişmeden kalır.

  • Düzeltme için işaretlenen metin siyah dikdörtgenler ile çevrelenir ama gerçekte düzeltilmez; bunlar seçilip taşınabilir ancak bu durumda altındaki metin veya nesne görünür hale gelir; dolayısıyla düzeltme gerçekleştirilmemiş olur.

 

Arama yoluyla düzeltme

Düzeltme, arama işleviyle birleştirilebilir. Aşağıdakiler kullanılabilir:

Ara ve Düzelt: Bulunan öğeler, Metin Arama ve Düzeltme konusunda açıklandığı gibi, düzeltme için işaretlenir. Bu özelliği Belge menüsünden seçin.

Tara ve İşaretle: Seçiminize göre, bulunan öğeler vurgulanır, bu öğelerin üzeri veya altı çizilir ya da düzeltme için işaretlenir. Bunu Tara menüsünde seçin; Tarayıcıdan PDF Dosyası Oluşturma konusuna bakın.

 

Not

Paketler ve Portföyler arama yoluyla düzeltilebilir. Yalnızca PDF dosyaları içeren paketler bu yolla düzeltilebilir, ancak paket dosyaları içeren paketler gerektiği şekilde şekilde düzeltilmeyebilir. Düzeltme bir portföye uygulandığında, yalnızca portföydeki PDF dosyaları düzeltilecektir. Genel olarak, dosyaları düzeltmeden önce açmak daha güvenlidir, çünkü bu sayede seçime göre düzeltme etkinleşir ve sonuçlar daha kolay gözden geçirilebilir.

 

 

 

Düzeltme ve Belge İnceleme Hakkında