İçeriği Düzeltme

Düzeltme, PDF Converter Professional’ın Enterprise sürümünde bulunur.

İçeriği düzeltmek üzere işaretlemek ve sonra düzeltmeyi uygulayarak verileri kalıcı olarak kaldırmak için Düzeltmeyi İşaretle aracını kullanın. Düzeltilecek alanlar kırmızı dikdörtgenlerle işaretlenirken düzeltilmiş olan alanlar siyah bloklarla gösterilir.

Metin, grafik ve görüntü içeren görülebilir içerik düzeltilebilir. Düzeltilmiş öğelerin görünümü değiştirilebilir. Bunlar genellikle düz renkle doldurulan renkli kutular olarak görünür, ancak bindirilen gizli kodlar, özel metin veya yalnızca boş bir alan olarak görüntülenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.
 

İçeriği işaretlemek ve sonra belgenizde kalıcı olarak düzeltmek için

 1. Düzeltme Aracı Özellikleri iletişim kutusunda Düzeltme işaretinizin görünümünü ayarlayın. Bkz. Düzeltme Özelliklerini Ayarlama.

 2. Belge > Düzeltme > Düzeltmeyi İşaretle öğelerini seçin veya Güvenlik araç çubuğunda PDF Converter button mark redaction İçeriği Düzeltme Düzeltmeyi İşaretle aracını tıklatın.
   

 3. Kaldırmak istediğiniz içeriği işaretlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • İşaretçinizi bir metin bloğunun üzerine götürün. İmleç PDF Converter cursor redact text İçeriği Düzeltme biçiminde değiştiğinde, kaldırmak üzere işaretlemek istediğiniz metni seçin.

  • İşaretçinizi metin içermeyen bir alana götürün. İmleç PDF Converter cursor redact area İçeriği Düzeltme biçiminde değiştiğinde, istenen seçim alanını kapsayan bir dikdörtgen çizin.

Düzeltme işaretinin uygulandığında nasıl görüneceğini önizlemek için işaretçiyi işaretli alanın üzerinde tutun.

 1. İşaretli bir alanda sağ tıklatın ve düzeltmeyi bu alana kalıcı olarak uygulamak için kısayol menüsünden Uygula‘yı seçin. Tüm işaretli düzeltmeleri geçerli PDF’te uygulamak istiyorsanız, Tümünü Uygula‘yı seçin.
   

 2. Uygula iletişim kutusunda, kaldırılması gereken veri türlerini seçin. İşaretlenen içeriğin tüm örneklerini kaldır seçeneğini işaretlerseniz, tüm eşleşen metin dizeleri PDF’ten kaldırılır. Tek bir resim PDF’te çeşitli yerlere bağlantılarla katıştırıldıysa, bu seçeneği kullanmak tüm örnekleri düzeltecektir. Düzeltmeyi gerçekleştirmek için Uygula‘yı tıklatın.

Not

Düzeltme uygulandıktan sonra geri alınamaz. Hataları önlemek için, düzeltme gerçekleştirmeden önce özgün PDF’in bir kopyasını oluşturmanızı veya düzeltilen bir PDF’i farklı bir adla ve/veya farklı bir konuma yeni bir dosya olarak kaydetmenizi öneririz.

 

Düzeltme arama ile yapılabilir ve belge düzleştirme ile birleştirilebilir. Bkz. Düzeltme Hakkında.

 

 

İçeriği Düzeltme